Wykryto nieobsługiwaną przeglądarkę

Witryna pomocy technicznej Lenovo obsługuje Microsoft© Internet Explorer 10+, Mozilla Firefox 29+, Chrome 34+ oraz wszelkie inne przeglądarki internetowe nowej generacji.

   Sterownik Intel Turbo Boost Technology Driver dla systemu Windows 7, Vista i XP — ThinkPad T410, T510

   wstecz#ProductName# - Pobieranie

   Imię
   System operacyjny
   Wersja
   Wypuszczone
   Pobierz teraz
   Checksum Data
   Intel Turbo Boost Technology Driver
   exe
   1.05 MB
   Windows 7 (32-bitowy)
   Windows 7 (64-bitowy)
   Windows Vista (32-bitowy)
   Windows Vista (64-bitowy)
   Windows XP (32-bitowy)
   1.0.1.1002
   12/17/2009
   README for Intel Turbo Boost Technology Driver
   txtreadme
   5.51 KB
   Windows 7 (32-bitowy)
   Windows 7 (64-bitowy)
   Windows Vista (32-bitowy)
   Windows Vista (64-bitowy)
   Windows XP (32-bitowy)
   1.0.1.1002
   12/17/2009
   Ten pakiet instaluje oprogramowanie (sterownik wyświetlacza) umożliwiające włączenie poniższych układów graficznych na płycie systemowej.
   — Intel Turbo Boost Technology Driver

   Obsługiwane są następujące systemy operacyjne:
   — Microsoft Windows 7 32-bitowy, 64-bitowy
   — Microsoft Windows Vista 32-bitowy 64-bitowy
   — Microsoft Windows XP 32-bitowy

   Obsługiwane są następujące komputery:
   — ThinkPad T410, T410i, T510, T510i

   Uwaga: Ten program jest niezależny od języka i można go używać w dowolnej wersji językowej systemu.
   Informacje dodatkowe
   Spis treści
   Podsumowanie zmian
   Instrukcja instalacji
   Ustalanie, która wersja jest zainstalowana

   Podsumowanie zmian

   Wersja 1.0.1.1002

   • (Nowość) (Pierwsze wydanie) Obsługa urządzeń ThinkPad T410, T510
   Instrukcja instalacji

   Uwagi:

   • Jeżeli komputer działa teraz prawidłowo, aktualizowanie oprogramowania może nie być konieczne. Aby ustalić, czy należy aktualizować oprogramowanie, należy zapoznać się z częścią Informacje o wersji.

   Instalacja ręczna

   W tej części przyjęto, że używane są programy Internet Explorer i Eksplorator Windows.

   [Pobieranie pliku]

   1. Kliknij raz podkreśloną nazwę pliku. Po zakończeniu pojawią się okienka podręczne.
   2. Postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie.
   3. W oknie, w którym znajdują się przyciski Uruchom i Zapisz, kliknij przycisk Zapisz.
   4. Wybierz folder, w którym chcesz zapisać plik, i kliknij przycisk Zapisz. Pojawi się inne okno, a następnie rozpocznie się i zakończy pobieranie pliku. Po zakończeniu pobierania może (ale nie musi) pojawić się wiadomość, że pobieranie zostało pomyślnie zakończone.

   [Wyodrębnianie pliku]

   1. Zaloguj się na koncie z uprawnieniami administratora.
   2. Znajdź folder, do którego został pobrany plik.
   3. Znajdź pobrany plik i kliknij go dwukrotnie.
   4. Postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie.
   5. W oknie „Select Destination Location” (Wybierz miejsce docelowe) kliknij Dalej. Jeżeli chcesz wybrać inny folder, kliknij przycisk Browse (Przeglądaj).
   6. W oknie Ready to Install (Gotowy do instalacji) kliknij Install (Instaluj). Wszystkie potrzebne pliki zostaną wyodrębnione do folderu wybranego w kroku 9 — Wyodrębnianie pliku.

   [Instalowanie plików]

   1. Upewnij się, że pole wyboru Install ..... now (Instaluj ..... teraz) jest zaznaczone, i kliknij Finish (Zakończ).
   2. Postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć instalację i ponownie uruchomić komputer.

   Na koniec usuń plik zapisany w kroku 4 — Pobieranie pliku.

   Instalacja bezobsługowa

   Uwaga: Jest to procedura przeznaczona wyłącznie dla administratorów systemu.

   1. Zapoznaj się z częścią Instalacja ręczna, a następnie pobierz i wyodrębnij plik.
   2. W kroku 11. części Instalowanie plików usuń zaznaczenie pola wyboru Install ..... now (Instaluj ..... teraz), a następnie kliknij przycisk Zakończ, aby anulować instalację.
   3. W wierszu polecenia uruchom plik setup.exe z opcją -S. Przykład: [Ścieżka do miejsca, w którym pliki zostały wyodrębnione]\setup -S
   Ustalanie, która wersja jest zainstalowana
   1. Otwórz Menedżer urządzeń systemu Windows.
   2. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Intel(R) Turbo Boost Technology Driver —> wybierz Właściwości
   3. Wybierz Sterownik. Po prawej stronie wyświetlona zostanie wersja sterownika.

   • ID Aliasu: MIGR-74434, MIGR-74434-KR
   • ID dokumentu:DS001552
   • Ostatnio zaktualizowane :26 Jun 2015
   • © 2015 Lenovo