Wykryto nieobsługiwaną przeglądarkę

Witryna pomocy technicznej Lenovo obsługuje Microsoft© Internet Explorer 10+, Mozilla Firefox 29+, Chrome 34+ oraz wszelkie inne przeglądarki internetowe nowej generacji.

   Sterownik czytnika kart Realtek USB 2.0 dla systemu Windows 7 (32-bitowego, 64-bitowego), Vista (32-bitowego, 64-bitowego) i XP — ThinkPad X100e

   wstecz#ProductName# - Pobieranie

   Imię
   System operacyjny
   Wersja
   Wypuszczone
   Pobierz teraz
   Checksum Data
   Realtek USB2.0 Card Reader Driver
   exe
   5.79 MB
   Windows 7 (32-bitowy)
   Windows 7 (64-bitowy)
   Windows Vista (32-bitowy)
   Windows Vista (64-bitowy)
   Windows XP (32-bitowy)
   6.1.7600.30118
   7/2/2010
   README for Realtek USB2.0 Card Reader Driver
   txtreadme
   6.34 KB
   Windows 7 (32-bitowy)
   Windows 7 (64-bitowy)
   Windows Vista (32-bitowy)
   Windows Vista (64-bitowy)
   Windows XP (32-bitowy)
   6.1.7600.30118
   7/2/2010
   Ten pakiet instaluje oprogramowanie (sterownik czytnika kart Realtek) umożliwiające korzystanie z następującego urządzenia:
   — Czytnik kart Realtek USB2.0

   Obsługiwany komputer ThinkPad:
   — X100e

   Obsługiwane systemy operacyjne:
   — Microsoft Windows 7 32-bitowy, 64-bitowy
   — Microsoft Windows Vista 32-bitowy, 64-bitowy
   — Microsoft Windows XP Home Edition, Professional SP2, SP3

   Uwagi:
   — Jeżeli pakiet został zainstalowany wcześniej, aktualizacja (instalacja z zastąpieniem) tego pakietu spowoduje usunięcie problemów, dodanie nowych funkcji lub rozszerzenie funkcji tak, jak to opisano poniżej.
   — Ten program jest niezależny od języka i można go używać w dowolnej wersji językowej systemu.
   Informacje dodatkowe
   Spis treści
   Podsumowanie zmian
   Instrukcja instalacji
   Ustalanie, która wersja jest zainstalowana

   Podsumowanie zmian

   Gdzie:

   • [Ważne] Ważna aktualizacja
   • (Nowość) Nowa funkcja lub ulepszenie
   • (Poprawka) Poprawka do istniejącej funkcji

   Wersja 6.1.7600.30118

   • (Poprawka) Dodano obsługę systemu Microsoft Windows Vista (wersje 32- i 64-bitowa).

   Wersja 6.1.7600.30113

   • (Poprawka) Usunięto problem z wyświetlaniem monitu o ponowne uruchomienie podczas instalacji sterownika po pierwszym uruchomieniu urządzenia przez użytkownika.

   Wersja 6.1.7600.30106

   • (Nowość) Pierwsze wydanie dla modelu ThinkPad X100e.
   Instrukcja instalacji
   Uwaga:
   • Jeżeli komputer działa teraz prawidłowo, aktualizowanie oprogramowania może nie być konieczne. Aby ustalić, czy należy aktualizować oprogramowanie, należy zapoznać się z częścią Informacje o wersji.
   Instalacja ręczna

   W tej części przyjęto, że używane są programy Internet Explorer i Eksplorator Windows.

   [Pobieranie pliku]

   1. Kliknij raz podkreśloną nazwę pliku. Po zakończeniu pojawią się okienka podręczne.
   2. Postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie.
   3. W oknie, w którym znajdują się przyciski Uruchom i Zapisz, kliknij przycisk Zapisz.
   4. Wybierz folder, w którym chcesz zapisać plik, i kliknij przycisk Zapisz. Pojawi się inne okno, a następnie rozpocznie się i zakończy pobieranie pliku. Po zakończeniu pobierania może (ale nie musi) pojawić się wiadomość, że pobieranie zostało pomyślnie zakończone.

   [Wyodrębnianie pliku]

   1. Zaloguj się na koncie z uprawnieniami administratora.
   2. Znajdź katalog, do którego został pobrany plik.
   3. Znajdź pobrany plik i kliknij go dwukrotnie.
   4. Postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie.
   5. W oknie „Select Destination Location” (Wybierz miejsce docelowe) kliknij Dalej. Jeżeli chcesz wybrać inny folder, kliknij Browse (Przeglądaj).
   6. W oknie „Ready to Install” (Gotowy do instalacji) kliknij Install (Instaluj). Wszystkie potrzebne pliki zostaną wyodrębnione do folderu wybranego w kroku 9.

   [Instalowanie plików]

   1. Sprawdź, czy pole wyboru „Install ..... now” (Instaluj ..... teraz) jest zaznaczone, i kliknij przycisk Finish (Zakończ).
   2. Postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć instalację i ponownie uruchomić komputer.

   Na koniec usuń plik zapisany w kroku 4.

   Instalacja bezobsługowa
   Uwaga: Jest to rozwiązanie przeznaczone wyłącznie dla administratorów systemu.
   1. Zapoznaj się z częścią „Manual Install” (Instalacja ręczna), a następnie pobierz i wyodrębnij plik.
   2. W kroku 11 części „Installing files” (Instalowanie plików) usuń zaznaczenie pola wyboru „Instaluj ..... teraz”, a następnie kliknij Finish (Zakończ), aby anulować instalację.
   3. W wierszu polecenia uruchom plik setup.exe z opcją /s.
    Przykład: [Ścieżka do miejsca, w którym pliki zostały wyodrębnione]\setup /s
   Ustalanie, która wersja jest zainstalowana

   Aby sprawdzić wersję oprogramowania, wykonaj następujące czynności:

   [Windows 7/Vista]

   1. Kliknij Start.
   2. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Komputer, a następnie kliknij polecenie Properties (Właściwości).
   3. W lewym okienku kliknij pozycję Menedżer urządzeń.
   4. Kliknij dwukrotnie kategorię Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej.
   5. Kliknij dwukrotnie kategorię Realtek USB2.0 Card Reader (Czytnik kart Realtek USB2.0).
   6. Kliknij kartę Driver (Sterownik).
   7. Sprawdź wersję sterownika.

   [Windows XP]

   1. Kliknij Start.
   2. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Komputer, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
   3. Kliknij kartę Hardware (Sprzęt), a następnie kliknij Device Manager (Menedżer urządzeń).
   4. Kliknij dwukrotnie kategorię Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej.
   5. Kliknij dwukrotnie kategorię Realtek USB2.0 Card Reader (Czytnik kart Realtek USB2.0).
   6. Kliknij kartę Driver (Sterownik).
   7. Sprawdź wersję sterownika.

   • ID Aliasu: MIGR-74327, MIGR-74327-KR
   • ID dokumentu:DS001409
   • Ostatnio zaktualizowane :26 Jun 2015
   • © 2015 Lenovo