Wykryto nieobsługiwaną przeglądarkę

Witryna pomocy technicznej Lenovo obsługuje Microsoft© Internet Explorer 10+, Mozilla Firefox 29+, Chrome 34+ oraz wszelkie inne przeglądarki internetowe nowej generacji.

   Tworzenie dysku odzyskiwania USB i używanie go do odzyskiwania systemu Windows 8/8.1

   Opis instrukcji

   W tym artykule opisano, jak utworzyć dysk odzyskiwania USB i jak używać go do odzyskiwania systemu Windows 8/8.1.

   Dotyczy konfiguracji:

   Ten objaw może wystąpić w następujących systemach:
   Wszystkie laptopy/tablety Lenovo ze wstępnie zainstalowanym systemem Windows 8.1
   Niektóre laptopy lub tablety Lenovo ze wstępnie zainstalowanym systemem Windows 8.0

   Rozwiązanie

   W razie problemów z komputerem dysk odzyskiwania USB może pomóc w rozwiązywaniu tych problemów i naprawie, nawet jeśli uruchomienie komputera nie jest możliwe.
   W komputerze może być zapisany obraz odzyskiwania służący do odświeżania lub resetowania ustawień komputera do stanu fabrycznego. Obraz odzyskiwania znajduje się na specjalnej partycji odzyskiwania na komputerze, a jego rozmiar to zazwyczaj 3-6 GB. System Windows 8.1 zawiera wbudowane narzędzie do tworzenia dysku odzyskiwania USB. System Windows powiadomi użytkownika o rozmiarach partycji odzyskiwania — potrzebny będzie dysk flash USB o co najmniej takiej samej pojemności.

   Ostrzeżenie

   • Podczas tworzenia dysku odzyskiwania wszystkie dane uprzednio zapisane na danym dysku flash USB zostaną usunięte. Użyj pustego dysku flash USB lub upewnij się, że wszystkie ważne dane zostały przeniesione na inny nośnik przed wykorzystaniem tego dysku do utworzenia dysku odzyskiwania.

   Aby utworzyć dysk flash USB do odzyskiwania

   • Przeciągnij palcem po ekranie, zaczynając od jego prawej krawędzi, a następnie wybierz Szukaj.
    (Jeśli korzystasz z myszy, wskaż prawy górny róg ekranu i przesuń kursor w dół, a następnie kliknij Szukaj).
   • Wybierz Dysk odzyskiwania w polu wyszukiwania, a następnie dotknij lub kliknij Utwórz dysk odzyskiwania.

   Może pojawić się wezwanie do podania hasła administratora lub potwierdzenia tego wyboru.

   • Po otwarciu narzędzia do tworzenia dysku odzyskiwania upewnij się, że pole Kopiuj partycję odzyskiwania z komputera na dysk odzyskiwania jest zaznaczone, a następnie dotknij lub kliknij Dalej.

   Uwaga

   • Jeśli komputer nie ma partycji odzyskiwania, pole to będzie wyszarzone, a dysk odzyskiwania będzie zawierać jedynie narzędzia do odzyskiwania i obraz rozruchowy, jednak bez obrazu odzyskiwania służącego do odświeżania lub resetowania komputera.
   • Podłącz do komputera dysk flash USB o pojemności co najmniej takiej, jak podano na ekranie.
   • Dotknij lub kliknij dysk USB, którego chcesz użyć jako dysku odzyskiwania, a następnie dotknij lub kliknij Dalej.
   • Dotknij lub kliknij Utwórz.

   Obraz odzyskiwania i potrzebne narzędzia do odzyskiwania zostaną skopiowane na dysk flash USB, co może zająć trochę czasu, w zależności od danego komputera oraz rozmiaru obrazu odzyskiwania.

   • Po ukończeniu procesu wykonaj jedną z następujących czynności:
    • Jeśli chcesz zachować partycję odzyskiwania na komputerze, dotknij lub kliknij Zakończ.
    • Jeśli chcesz usunąć partycję odzyskania z komputera, aby zwolnić przestrzeń na dysku, dotknij lub kliknij Usuń partycję odzyskiwania. Następnie dotknij lub kliknij Usuń. W ten sposób zwolnisz przestrzeń na dysku zajmowaną przez obraz odzyskiwania. Po zakończeniu usuwania dotknij lub kliknij Zakończ.
   • Usuń dysk flash USB.

   Stanowi on teraz dysk odzyskiwania Windows 8.1, który może przydać się w przyszłości do odświeżania lub resetowania komputera. Przechowuj go w bezpiecznym miejscu i nie używaj go do zapisywania innych plików czy danych.

   Aby odświeżyć lub zresetować komputer:

   W wypadku problemów z komputerem możesz spróbować go odświeżyć lub zresetować. Przy odświeżeniu komputera system Windows zostaje zainstalowany ponownie przy zachowaniu wszystkich osobistych plików i ustawień użytkownika. Zachowuje też zarówno aplikacje zainstalowane fabrycznie na komputerze, jak i te pobrane ze Sklepu Windows. W wypadku resetowania komputera system Windows zostaje zainstalowany ponownie, natomiast wszystkie pliki, ustawienia i aplikacje użytkownika zostają usunięte, z wyjątkiem tych zainstalowanych fabrycznie na komputerze.
   Zaleca się wykonanie kopii zapasowej wszystkich danych przed odświeżeniem lub zresetowaniem komputera.
   Jeśli komputer nie jest w stanie uruchomić systemu Windows 8.1, możesz uruchomić ten system z dysku odzyskiwania. Wybierz Układ klawiatury, a następnie Rozwiązywanie problemów i „Refresh your PC” (Odśwież komputer) lub „Reset your PC” (Resetuj komputer), po czym postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
   W przypadku urządzeń z systemem Windows bez klawiatury, np. Miix 2 8, naciśnij przycisk Zwiększenie głośności + zasilanie, wybierz Boot Menu (Menu rozruchu), a następnie UEFI device (Urządzenie UEFI), po czym poczekaj na uruchomienie systemu z dysku odzyskiwania.

   W systemie Windows 8.1 możesz wykonać polecenia „Refresh your PC” (Odśwież komputer) lub „Reset your PC” (Resetuj komputer) w następujący sposób:

   • Przeciągnij palcem po ekranie, zaczynając od prawej krawędzi, dotknij Ustawienia, a następnie wybierz Zmień ustawienia komputera.
    (Jeśli korzystasz z myszy, wskaż prawy górny róg ekranu i przesuń kursor w dół, a następnie kliknij Ustawienia i Zmień ustawienia komputera.)
   • Dotknij lub kliknij Aktualizacje i odzyskiwanie, a następnie dotknij lub kliknij Odzyskiwanie.
   • Aby zresetować komputer, naciśnij lub kliknij pozycję Rozpocznijw obszarze Usuń wszystkie dane i ponowne zainstaluj system Windows.
   • Aby odświeżyć komputer, naciśnij lub kliknij pozycję Rozpocznij w obszarze Odśwież komputer z zachowaniem istniejących plików.
   • Postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie.

   Search

   Czy te informacje okazały się pomocne??

   Twoja opinia pomaga w ulepszaniu tej witrny..

   • Alias ID:
   • Document ID: HT080887
   • Ostatnio zaktualizowane :05 Mar 2015
   • © 2016 Lenovo