Znajdowanie adresu MAC w systemie Windows 8

Opis instrukcji

Ten artykuł wyjaśnia, jak znaleźć adres kontroli dostępu do nośnika (MAC — Media Access Control) systemu, w którym działa środowisko Windows 8. Adres MAC może być potrzebny na przykład do tego, aby podłączyć router Wi-Fi z filtrem adresu MAC.

Dotyczy konfiguracji:

Powyższy objaw może wystąpić w następujących systemach:
Wszystkie laptopy Idea
Wszystkie komputery stacjonarne Idea

Powyższy objaw może wystąpić w następującym systemie operacyjnym:
Microsoft Windows 8 32-bitowy i 64-bitowy

Rozwiązanie

Są na to trzy sposoby.

Metoda 1:

 1. Przejdź do Pulpitu.
 2. Kliknij ikonę Eksploratora Windows na pasku zadań, aby otworzyć okno eksploratora Windows.
 3. Kliknij małą ikonę folderu w pasku adresu, wpisz „cdm” i naciśnij Enter. Otworzy się nowe okno wiersza polecenia.
 4. W wierszu polecenia wpisz „getmac /v /fo list”.
 5. Znajdź sekcję dotyczącą karty sieciowej, której adresu MAC potrzebujesz. W wierszu Adresu fizycznego wyświetli się adres MAC w postaci sześciu grup dwóch znaków szesnastkowych pooddzielanych łącznikami (-).

Metoda 2:

 1. W Ustawieniach poszukaj „Network” (Sieci).
 2. Kliknij „View networking connections” (Wyświetl połączenia sieciowe).
 3. Kliknij prawym przyciskiem na Połączenie Wi-Fi i wybierz Status.
 4. Adres MAC pojawi się w oknie dialogowym „Physical Address” (Adresu fizycznego).

Metoda 3:

Uruchom: ipconfig /all z wiersza polecenia (wykonaj kroki 1-3 opisane w Metodzie (1)) i poszukaj części poświęconej odpowiedniej karcie sieciowej.


 • Alias ID: IG20130614-001
 • Document ID: HT078064
 • Ostatnio zaktualizowane :05 Mar 2015
 • © 2015 Lenovo