Wykryto nieobsługiwaną przeglądarkę

Witryna pomocy technicznej Lenovo obsługuje Microsoft© Internet Explorer 10+, Mozilla Firefox 29+, Chrome 34+ oraz wszelkie inne przeglądarki internetowe nowej generacji.

   Tworzenie nośnika do odzyskiwania i ponowne załadowywanie systemu Lenovo Think ze wstępnie załadowanym systemem Windows 8

   Objaw

   Tworzenie i stosowanie nośnika odzyskiwania.

   UWAGA: Wstępnie instalowane systemy operacyjne Microsoft Windows 8 oraz Windows 8 Pro dostarczane przez firmę Lenovo nie sa wyposażone w funkcję tworzenia nośnika odzyskiwania za pośrednictwem narzędzia Thinkvantage Technology (płyta DVD odzyskiwania), która była dostępna we wstępnie instalowanych przez firmę Lenovo systemach Microsoft Windows 7. Poniżej opisano nowy wstępnie zainstalowany proces odzyskiwania dostępny w systemie Microsoft Windows 8. Proces ten wiąże się ze stosowaniem jedynie nośnika USB. Nie obsługuje płyt of DVD odzyskiwania.

   Dotyczy konfiguracji:

   Powyższy objaw jest związany między innymi z następującymi systemami:

   • ThinkCentre
   • ThinkPad
   • ThinkStation

   Dotyczy:

   • Microsoft Windows 8
   Rozwiązanie

   Poniżej znajdują się instrukcje dotyczące tworzenia nośnika odzyskiwania wstępnie zainstalowanego systemu Lenovo Microsoft Windows 8 dla urządzeń Lenovo Think. Do wykonania kompletnej kopii zapasowej wymagany jest dysk flash USB o minimalnej pojemności 16 GB.

   1. Otwórz aplet Odzyskiwanie, naciskając klawisze Microsoft Windows oraz X. Z menu wybierz „Control Panel” (Panel sterowania), a następnie w oknie Panelu sterowania wybierz opcję „Recovery” (Odzyskiwanie), jak pokazano poniżej.

   2. Wybierz opcję „Advanced recovery tools” (Zaawansowane narzędzia do odzyskiwania), a następnie opcję „Create a recovery drive” (Utwórz dysk odzyskiwania).

   3. Jeśli wyświetli się okno Kontrola konta użytkownika, kliknij „Yes” (Tak).
   4. Upewnij się, że zaznaczone jest pole wyboru „Copy the recovery partition from the PC to the recovery drive” (Kopiuj partycję odzyskiwania z komputera na dysk odzyskiwania) — zob. poniżej.

   5. Wybierz odpowiedni dysk flash USB.
   6. Podczas procesu tworzenia nośnika odzyskiwania wybrany dysk zostanie ponownie sformatowany (zob. poniżej).

   7. Rozpocznie się formatowanie dysku USB oraz kopiowanie plików. Procesy te mogą potrwać nawet godzinę. Wyświetli się pasek przedstawiony poniżej.

   8. Po zakończeniu tworzenia nośnika odzyskiwania pojawi się opcja usunięcia partycji odzyskiwania. W większości systemów partycja ta ma rozmiar 10 GB. Firma Lenovo zaleca pozostawienie tej partycji bez żadnych zmian — zob. poniżej.

   9. Proces tworzenia nośnika odzyskiwania został zakończony. Można zamknąć Panel sterowania.
   10. Proces tworzenia nośnika odzyskiwania został zakończony — można usunąć nośnik USB z systemu.

   Poniżej przedstawiono instrukcje dotyczące ponownego wczytywania danych urządzenia ThinkPad z nośnika USB odzyskiwania.

   1. Umieść nośnik USB odzyskiwania w dostępnym porcie USB.
   2. Zrestartuj lub włącz komputer ThinkPad i naciśnij klawisz F12 (interaktywne menu uruchamiania) przy logo Lenovo.
   3. Wybierz właściwy dysk USB. Nazwa urządzenia może być różna.
   4. Zaczekaj na uruchomienie systemu. Proces rozruchowy może potrwać kilak minut w zależności od tego czy stosowana jest pamięć USB 2.0, czy 3.0. Podczas rozruchu ekran będzie pusty.
   5. Wybierz menu „Language” (Język).
   6. Wybierz menu „Keyboard” (Klawiatura).
   7. Wybierz opcję „Troubleshoot” (Rozwiązywanie problemów) — zob. poniżej.

   8. Wybierz opcję „Reset your PC” (Resetowanie ustawień do stanu początkowego) — zob. poniżej.

   9. Kliknij przycisk „Next” (Dalej), aby kontynuować — zob. poniżej.

   UWAGA: Od tego punktu, przez całą dalszą część procesu odzyskiwania, wybory odnoszące się do rzeczywistego systemu operacyjnego będą zależne od aktualnego stanu dysku twardego komputera.

   Poniższe instrukcje dotyczą sytuacji, gdy na dysku twardym zainstalowany jest system Microsoft Windows 8.

   1. Wybierz docelowy system operacyjny Microsoft Windows 8, aby został nadpisany na systemie wstępnie zainstalowanym przez firmę Lenovo.
   2. Wybierz opcję „Yes” (Tak), aby ponownie podzielić dysk na partycje lub opcję „No” (Nie), aby pozostawić istniejące partycje. W przypadku „czystej instalacji” dyski powinny zostać ponownie podzielone na partycje.
   3. Wybierz opcję „Fully Clean the drive” (Całkowicie wyczyść dysk).
   4. Kliknij przycisk Resetuj, aby rozpocząć proces.
   5. Proces resetowania/odzyskiwania trwa około 90 minut.
   6. Po zakończeniu resetowania/odzyskiwania system ponownie uruchomi system Microsoft Windows 8.

   Poniżej przedstawiono instrukcje odnoszące się do stanu, gdy dysk twardy jest pusty.

   1. Wybierz opcję „Yes” (Tak), aby ponownie podzielić dysk na partycje lub opcję „No” (Nie), aby pozostawić istniejące partycje.
   2. Wybierz dowolną z opcji. Przedstawione instrukcję odnoszą się jednak do sytuacji, w której wybrano ponowny podział na partycje.
   3. Wybierz opcję „Fully Clean the drive” (Całkowicie wyczyść dysk). Proces ten potrwa kilka minut.
   4. Kliknij przycisk Resetuj, aby rozpocząć proces.
   5. Proces resetowania/odzyskiwania trwa około 90 minut.
   6. Po zakończeniu resetowania/odzyskiwania system ponownie uruchomi system Microsoft Windows 8.

   Proces ponownego ładowania został zakończony — można usunąć nośnik USB z systemu.

   Dodatkowe informacje obsługi technicznej Lenovo Support

   Search

   Czy te informacje okazały się pomocne??

   Twoja opinia pomaga w ulepszaniu tej witrny..

   • Alias ID: SF12-D0247
   • Document ID: HT076024
   • Ostatnio zaktualizowane :05 Mar 2015
   • © 2016 Lenovo