Nie można uzyskać dostępu do okna okna „Lenovo Wireless Device Settings” (Ustawienia urządzeń bezprzewodowych Lenovo) za pomocą klawiszy funkcyjnych FN i F5

OBJAW:

Nie można włączyć interfejsu „Lenovo Wireless Devices Settings” (Ustawienia urządzeń bezprzewodowych Lenovo) przez naciśnięcie klawiszy „FN+F5” pomimo uprzedniego włączenia karty sieci bezprzewodowej i przycisku sprzętowego Bluetooth oraz poprawnej instalacji sterownika zarządzania energią (skrótami) Lenovo (ikona zarządzania energią poprawnie wyświetla się na pasku zadań). Jak rozwiązać ten problem?

Rys.1

DOTYCZY KONFIGURACJI:

Powyższy objaw może wystąpić w następujących systemach:

Wszystkie laptopy Idea

DOTYCZY REGIONÓW/KRAJÓW:

Cały świat

ROZWIĄZANIE:

Analiza problemu:
Aby zoptymalizować prędkość uruchamiania, użytkownik mógł wyłączyć niektóre skróty w folderze uruchamiania za pomocą msconfig lub oprogramowania stron trzecich, przez co skróty nie działają prawidłowo. Przez naciśnięcie kombinacji „Fn+strzałka” można odpowiednio dostosować jasność ekranu LCD i głośność, jednak odpowiedni suwak jasności lub głośności nie będzie wówczas wyświetlany na ekranie. Na rys.1 poniżej wymieniono pozycje uruchamiania w systemie Windows XP. (Kliknij przycisk Start --> „Run” (Uruchom) i wpisz „msconfig”)

Rys.2

Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące kroki:

  1. Zaznacz pole wyboru „utility” (narzędzie), kliknij „OK”, aby zapisać, a następnie wyjdź i uruchom ponownie.
  2. Po ponownym uruchomieniu problem powinien być rozwiązany.
  3. Naciśnij „FN+F5”. Interfejs „Lenovo Wireless Devices Settings” (Ustawienia urządzeń bezprzewodowych Lenovo) powinien wyświetlić się poprawnie, tak jak pokazano na rys.3. Interfejs będzie się różnić w zależności od wersji oprogramowania służącego do zarządzania energią/zasilaniem.

Rys.3


  • Alias ID: IN20120220-001
  • Document ID: HT072207
  • Ostatnio zaktualizowane :18 Mar 2015
  • © 2015 Lenovo