Wykryto nieobsługiwaną przeglądarkę

Witryna pomocy technicznej Lenovo obsługuje Microsoft© Internet Explorer 10+, Mozilla Firefox 29+, Chrome 34+ oraz wszelkie inne przeglądarki internetowe nowej generacji.

   Opis Narzędzia analizy gotowości aktualizacji systemu dla systemów Windows Vista, Windows Server 2008 i Windows 7

   WPROWADZENIE

   W tym artykule opisano Narzędzie analizy gotowości aktualizacji systemu dla komputerów z systemem Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 i Windows 7. Firma Microsoft wydała Narzędzie analizy gotowości aktualizacji systemu w celu rozwiązania pewnych problemów, które mogą spowodować niepowodzenie instalacji aktualizacji i innego oprogramowania. Tego narzędzia nie trzeba uruchamiać ręcznie. Jest ono oferowane automatycznie za pośrednictwem witryny Windows Update dla komputerów, na których występuje problem rozwiązywany przez to narzędzie.
   Powrót na górę

   Informacje dotyczące aktualizacji

   Pobrane Narzędzie analizy gotowości aktualizacji systemu wykonuje jednorazowe skanowanie w poszukiwaniu niespójności mogących uniemożliwiać wykonywanie operacji usługowych w przyszłości. To skanowanie zazwyczaj trwa krócej niż 15 minut. Jednak na niektórych komputerach czas działania narzędzia może być o wiele dłuższy. W trakcie skanowania pasek postępu usługi Windows Update nie jest aktualizowany i przez jakiś czas postęp może się zatrzymać przy wartości 60%. Takie zachowanie jest oczekiwane. Skanowanie trwa nadal i dlatego nie należy anulować procesu aktualizacji.

   Narzędzie analizy gotowości aktualizacji systemu jest dostępne w witrynie Windows Update w sieci Web. Aby uzyskać tę aktualizację, wykonaj następujące kroki:

   1. Kliknij przycisk Start Zwiń ten obrazek Rozwiń ten obrazek Przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij polecenie Zabezpieczenia.
   2. W obszarze Windows Update kliknij przycisk Sprawdź, czy są aktualizacje.

    Ważne: Ta aktualizacja jest oferowana za pośrednictwem witryny Windows Update tylko dla komputerów, na których występuje problem rozwiązywany przez to narzędzie.


   Powrót na górę

   Więcej informacji

   Co to jest Narzędzie analizy gotowości aktualizacji systemu?

   Zasoby systemu, takie jak dane plików, dane rejestru, a nawet dane w pamięci, mogą powodować niespójności w trakcie cyklu życia systemu operacyjnego. Te niespójności mogą powstawać w wyniku różnych błędów sprzętowych lub programowych. W niektórych przypadkach niespójności mogą wpływać na magazyn usług systemu Windows, co z kolei może powodować, że aktualizacje oprogramowania nie będą działać. Narzędzie analizy gotowości aktualizacji systemu podejmuje próby rozwiązania problemów tych niespójności.
   Powrót na górę

   Co robi Narzędzie analizy gotowości aktualizacji systemu?

   Narzędzie analizy gotowości aktualizacji systemu weryfikuje integralność następujących zasobów:

   • Pliki znajdujące się w następujących katalogach:
    • %SYSTEMROOT%\Servicing\Packages
    • %SYSTEMROOT%\WinSxS\Manifests
   • Dane rejestru znajdujące się w następujących podkluczach rejestru:
    • HKEY_LOCAL_MACHINE\Components
    • HKEY_LOCAL_MACHINE\Schema
    • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Component Based Servicing

   Uwaga: Ta lista może zostać w każdej chwili zaktualizowana.

   Gdy Narzędzie analizy gotowości aktualizacji systemu wykryje niepoprawne manifesty, pliki lub dane rejestru, może zamienić niepoprawne dane na ich poprawione wersje.
   Powrót na górę

   Jakie błędy instalacji usługi Windows Update może potencjalnie eliminować Narzędzie analizy gotowości aktualizacji systemu?

   W poniższej tabeli wymieniono komunikaty o błędach, które mogą być wyświetlane podczas próby zainstalowania aktualizacji oprogramowania. Te błędy mogą być powodowane nieregularnościami w systemie, które Narzędzie analizy gotowości aktualizacji systemu może być w stanie rozwiązać. Jednak to narzędzie może nie być w stanie rozwiązać wszystkich wystąpień problemów powodujących te błędy. Zwiń tę tabelę Rozwiń tę tabelę

   KodBłądOpis
   0x80070002 ERROR_FILE_NOT_FOUND Nie można odnaleźć określonego pliku.
   0x8007000D ERROR_INVALID_DATA Dane są nieprawidłowe.
   0x800F081F CBS_E_SOURCE_MISSING Nie można odnaleźć źródła pakietu lub pliku.
   0x80073712 ERROR_SXS_COMPONENT_STORE_CORRUPT Magazyn składników jest w niespójnym stanie.
   0x800736CC ERROR_SXS_FILE_HASH_MISMATCH Plik składnika jest niezgodny z informacjami weryfikacyjnymi wymienionymi w manifeście składnika.
   0x800705B9 ERROR_XML_PARSE_ERROR Nie można wykonać analizy składni żądanych danych XML.
   0x80070246 ERROR_ILLEGAL_CHARACTER Napotkano nieprawidłowy znak.
   0x8007370D ERROR_SXS_IDENTITY_PARSE_ERROR Ciąg tożsamości jest nieprawidłowo sformułowany.
   0x8007370B ERROR_SXS_INVALID_IDENTITY_ATTRIBUTE_NAME Nazwa atrybutu w tożsamości nie należy do prawidłowego zakresu.
   0x8007370A ERROR_SXS_INVALID_IDENTITY_ATTRIBUTE_VALUE Wartość atrybutu w tożsamości nie należy do prawidłowego zakresu.
   0x80070057 ERROR_INVALID_PARAMETER Parametr jest niepoprawny.
   0x800B0100 TRUST_E_NOSIGNATURE Podmiot nie zawiera podpisu.
   0x80092003 CRYPT_E_FILE_ERROR Wystąpił błąd, gdy usługa Windows Update wykonywała odczyt lub zapis pliku.
   0x800B0101 CERT_E_EXPIRED Podczas weryfikacji z bieżącym zegarem systemowym lub sygnaturą czasową w podpisanym pliku okazało się, że upłynął okres ważności wymaganego certyfikatu.
   0x8007371B ERROR_SXS_TRANSACTION_CLOSURE_INCOMPLETE Brak co najmniej jednego z wymaganych elementów członkowskich transakcji.


   Powrót na górę

   Informacje dla użytkowników zaawansowanych

   Centrum pobierania Microsoft

   Narzędzie analizy gotowości aktualizacji systemu można pobrać ręcznie z Centrum pobierania Microsoft.

   Bieżące wersje narzędzi dla systemów Windows Vista i Windows Server 2008 wydano we wrześniu 2009. Bieżące wersje narzędzi dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 wydano w maju 2009.

   Następujące pliki są udostępnione do pobrania w Centrum pobierania firmy Microsoft:

   Windows Server 2008 i Windows Vista
   Zwiń ten obrazek Rozwiń ten obrazek Pobierz Pobierz teraz pakiet Narzędzia analizy gotowości aktualizacji systemu - wrzesień 2009 (KB947821). (http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=pl&FamilyID=b4d90b06-c27d-4483-bc1f-04d43fa7b293)

   Zwiń ten obrazek Rozwiń ten obrazek Pobierz Pobierz teraz pakiet Narzędzia analizy gotowości aktualizacji systemu dla systemów opartych na procesorach Itanium - wrzesień 2009 (KB947821). (http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=9ef502ae-1ab1-43df-983f-25b18115fe0a)

   Zwiń ten obrazek Rozwiń ten obrazek Pobierz Pobierz teraz pakiet Narzędzia analizy gotowości aktualizacji systemu dla systemów opartych na procesorach x64 - wrzesień 2009 (KB947821). (http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=pl&FamilyID=f6f353c0-d00e-43e7-97ef-0feefc7ff064)

   Windows 7
   Zwiń ten obrazek Rozwiń ten obrazek Pobierz Pobierz Narzędzie analizy gotowości aktualizacji dla systemu Windows 7 Release Candidate (KB947821). (http://download.microsoft.com/download/E/D/9/ED93EC4D-E678-4B34-9098-5589BE9534C5/Windows6.1-KB947821-x86-RC.msu)

   Zwiń ten obrazek Rozwiń ten obrazek Pobierz Pobierz Narzędzie analizy gotowości aktualizacji dla systemu Windows 7 Release Candidate dla komputerów z procesorami x64 (KB947821). (http://download.microsoft.com/download/D/8/6/D8621C7B-B5FC-46F7-B3A2-02791C2533EA/Windows6.1-KB947821-x64-RC.msu)

   Rejestrowanie

   Narzędzie analizy gotowości aktualizacji systemu tworzy plik dziennika, w którym zapisuje wszystkie odnalezione i usunięte problemy. Plik dziennika znajduje się w następującej lokalizacji:

   • %SYSTEMROOT%\Logs\CBS\CheckSUR.log
   • %SYSTEMROOT%\Logs\CBS\CheckSUR.persist.log


   Powrót na górę

   Materiały referencyjne

   Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base: 824684 (http://support.microsoft.com/kb/824684/ ) Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft
   Powrót na górę

   Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
   • Windows Vista Ultimate
   • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
   • Windows Vista Enterprise
   • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
   • Windows Vista Business
   • Windows Vista Business 64-bit edition
   • Windows Vista Home Premium
   • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
   • Windows Vista Home Basic
   • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
   • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
   • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
   • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
   • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
   • Windows Server 2008 Datacenter
   • Windows Server 2008 Enterprise
   • Windows Server 2008 Standard
   • Windows Web Server 2008
   • Windows Server 2008 R2 Datacenter
   • Windows Server 2008 R2 Enterprise
   • Windows Server 2008 R2 Standard
   • Windows 7 Enterprise
   • Windows 7 Enterprise N
   • Windows 7 Home Basic
   • Windows 7 Home Premium
   • Windows 7 Home Premium N
   • Windows 7 Professional
   • Windows 7 Professional N
   • Windows 7 Starter
   • Windows 7 Starter N
   • Windows 7 Ultimate
   • Windows 7 Ultimate N


   Powrót na górę   Numer ID artykułu:
   947821

   Ostatnia weryfikacja:
   14 października 2009 - Weryfikacja: 9.1

   Search

   Czy te informacje okazały się pomocne??

   Twoja opinia pomaga w ulepszaniu tej witrny..

   • Alias ID: 1261110914140264
   • Document ID: HT071664
   • Ostatnio zaktualizowane :17 Jun 2014
   • © 2016 Lenovo