Jak korzystać z oprogramowania WinFlash aby zaktualizować BIOS systemów Lenovo 3000 Y310/Y410/IdeaPad Y710

Jak korzystać z oprogramowania WinFlash aby zaktualizować BIOS systemów Lenovo 3000 Y310/Y410/IdeaPad Y710:

Należy skorzystać z poniższych instrukcji:

1. Pobrać pakiet flash BIOS ze strony aktualizacyjnej.
(Uwaga: Zaleca się zapisanie pliku na pulpicie w celu jego szybkiej lokalizacji)
2. Prawym przyciskiem myszy nacisnąć na plik aktualizacyjny i wybrać polecenie "Uruchom jako administrator"
(Uwaga: Podwójne naciśnięcie na pobrany plik nie uruchomi go w systemie Windows Vista)
3. Pojawi się okno samorozpakowujące, należy nacisnąć przycisk "Instaluj"
4. Nacisnąć na przycisk "Flash Bios"
5. Pojawi się okno przypominające o podłączeniu zasilania i podaniu danych flash.
6. Nacisnąć przycisk "OK", program aktualizujący BIOS uruchomi się automatycznie.
(Uwaga: Należy odczekać, aż program zakończy aktualizację).
7. Po zakończeniu aktualizacji, nastąpi automatyczne ponowne uruchomienie systemu.


  • Alias ID: 10622
  • Document ID: HT071017
  • Ostatnio zaktualizowane :26 Mar 2014
  • © 2015 Lenovo