Wykryto nieobsługiwaną przeglądarkę

Witryna pomocy technicznej Lenovo obsługuje Microsoft© Internet Explorer 10+, Mozilla Firefox 29+, Chrome 34+ oraz wszelkie inne przeglądarki internetowe nowej generacji.

   Niektóre klawisze funkcyjne lub skróty klawiaturowe nie działają poprawnie na komputerze z systemem Windows 7

   Symptomy

   Na komputerze z systemem Windows 7 niektóre klawisze funkcyjne i skróty klawiaturowe nie działają poprawnie. Każde naciśnięcie klawisza funkcyjnego lub skrótu klawiaturowego powoduje wyzwolenie odpowiedniej funkcji dwa razy.

   Jeśli na przykład klawiatura komputera ma wbudowany klawisz kalkulatora, umożliwia on uruchomienie kalkulatora. Naciśnięcie klawisza kalkulatora powoduje uruchomienie dwóch wystąpień aplikacji Kalkulator. Na klawiaturze może też znajdować się klawisz wyciszenia. Naciśnięcie klawisza wyciszenia lub skrótu klawiaturowego Fn+F6 w celu włączenia lub wyłączenia wyciszenia dźwięku nie daje efektu.

   Uwagi

   Ten problem występuje tylko wtedy, gdy na pasku zadań jest zadokowany pasek języka. Nie występuje, gdy pasek języka jest w trybie przestawnym na pulpicie ani gdy jest ukryty.

   Występowanie tego problemu stwierdzono w przypadku określonego sprzętu. Na komputerach wyposażonych w procesory obsługujące hiperwątkowość prawdopodobieństwo wystąpienia tego problemu zależy od stanu funkcji hiperwątkowości. Ten problem zawsze występuje, gdy funkcja hiperwątkowości jest wyłączona w systemie BIOS. Jednak może sporadycznie występować, jeśli funkcja hiperwątkowości jest włączona.
   Powrót na górę

   Przyczyna

   Przyczyną tego problemu jest błąd określonej logiki haków ("hook logic") w Eksploratorze Windows w systemie Windows 7. W wyniku tego błędu po każdym naciśnięciu klawisza funkcyjnego lub skrótu klawiaturowego system Windows 7 wysyła dwa polecenia. W przykładzie z wyciszaniem opisanym w sekcji Symptomy dla każdego żądania włączenia lub wyłączenia wyciszenia system Windows 7 wysyła dwa polecenia do miksera dźwięku. Z tego powodu w operacjach włączenia lub wyłączenia wyciszenia drugie polecenie cofa operację wykonaną za pomocą pierwszego. Skutkiem tego użytkownik odnosi wrażenie, że funkcja włączenia lub wyłączenia wyciszenia nie działa.
   Powrót na górę

   Rozwiązanie

   Informacje o poprawce

   Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Poprawkę tę należy zastosować wyłącznie w systemach, w których pojawił się problem opisany w tym artykule. Poprawka może być nadal w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

   Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja "Poprawka dostępna do pobrania". Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

   Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support (http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support)
   Uwaga Sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.

   Wymagania wstępne

   Nie określono wymagań wstępnych.

   Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

   Po zastosowaniu tej poprawki jest wymagane ponowne uruchomienie komputera.

   Informacje o zastępowaniu poprawek

   Ta poprawka nie zastępuje żadnych innych poprawek.

   Informacje o plikach

   Wersja globalna tej poprawki ma atrybuty plików zgodne z wymienionymi w poniższej tabeli lub nowsze. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Podczas wyświetlania informacji o plikach daty i godziny są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.

   Windows 7, wersje dla systemów opartych na procesorach x86

   Zwiń tę tabelę Rozwiń tę tabelę

   File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
   Explorer-ppdlic.xrm-ms Not Applicable 3,065 06-Oct-2009 06:01 Not Applicable
   Explorer.exe 6.1.7600.16434 2,613,248 06-Oct-2009 05:53 x86
   Explorer-ppdlic.xrm-ms Not Applicable 3,065 06-Oct-2009 06:15 Not Applicable
   Explorer.exe 6.1.7600.20542 2,613,248 06-Oct-2009 06:06 x86
   Windows 7, wersje dla systemów opartych na procesorach x64

   Zwiń tę tabelę Rozwiń tę tabelę

   File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
   Explorer-ppdlic.xrm-ms Not Applicable 3,065 06-Oct-2009 06:50 Not Applicable
   Explorer.exe 6.1.7600.16434 2,868,736 06-Oct-2009 06:35 x64
   Explorer-ppdlic.xrm-ms Not Applicable 3,065 06-Oct-2009 06:42 Not Applicable
   Explorer.exe 6.1.7600.20542 2,868,736 06-Oct-2009 06:31 x64
   Explorer.exe 6.1.7600.16434 2,613,248 06-Oct-2009 05:53 x86
   Explorer.exe 6.1.7600.20542 2,613,248 06-Oct-2009 06:06 x86


   Powrót na górę

   Stan

   Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "Informacje zawarte w tym artykule dotyczą".
   Powrót na górę

   Więcej informacji

   Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base: 824684 (http://support.microsoft.com/kb/824684/PL/ ) Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

   Powrót na górę

   Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
   • Windows 7 Enterprise
   • Windows 7 Home Basic
   • Windows 7 Home Premium
   • Windows 7 Professional
   • Windows 7 Starter
   • Windows 7 Ultimate


   Powrót na górę   Numer ID artykułu:
   975741

   Ostatnia weryfikacja:
   26 października 2009 - Weryfikacja: 1.0

   Search

   Czy te informacje okazały się pomocne??

   Twoja opinia pomaga w ulepszaniu tej witrny..

   • Alias ID: 1274462729618
   • Document ID: HT070840
   • Ostatnio zaktualizowane :17 Jun 2014
   • © 2016 Lenovo