Wykryto nieobsługiwaną przeglądarkę

Witryna pomocy technicznej Lenovo obsługuje Microsoft© Internet Explorer 10+, Mozilla Firefox 29+, Chrome 34+ oraz wszelkie inne przeglądarki internetowe nowej generacji.

   Jak zmienić port nasłuchujący dla pulpitu zdalnego

   WPROWADZENIE

   W tym artykule opisano sposób zmiany portu używanego do nasłuchiwania przez funkcję Pulpit zdalny.

   Uwaga: Klient Podłączania pulpitu zdalnego dla komputerów Macintosh obsługuje tylko port 3389, który jest portem domyślnym.

   Więcej informacji


   Korzystając z funkcji Pulpit zdalny w systemie Microsoft Windows XP Professional, można połączyć się ze swoim komputerem z innego komputera zdalnego.

   Ostrzeżenie: Jeżeli port nasłuchiwania zostanie zmieniony, funkcja Pomoc zdalna w systemie Microsoft Windows XP może nie działać poprawnie.

   Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base: 307711 (http://support.microsoft.com/kb/307711/PL/ ) Plik zaproszenia Pomocy zdalnej nie zawiera poprawnego numeru portu
   Aby zmienić port używany do nasłuchiwania przez funkcję Pulpit zdalny, wykonaj następujące kroki.

   Ostrzeżenie: Nieprawidłowe użycie Edytora rejestru może być przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora rejestru będzie możliwe. Możesz używać Edytora rejestru na własną odpowiedzialność.

   1. Uruchom Edytor rejestru.
   2. Zlokalizuj, a następnie kliknij następujący podklucz rejestru: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\TerminalServer\WinStations\RDP-Tcp\PortNumber
   3. W menu Edycja kliknij polecenie Modyfikuj, a następnie kliknij opcję Dziesiętny.
   4. Wpisz nowy numer portu, a następnie kliknij przycisk OK.
   5. Zamknij Edytor rejestru.

   Uwaga: Podczas próby połączenia się z tym komputerem przy użyciu funkcji Podłączanie pulpitu zdalnego należy wpisać nowy port. 304304 (http://support.microsoft.com/kb/304304/PL/ ) Konfigurowanie klienta pulpitu zdalnego do łączenia się z określonym portem

   Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
   • Microsoft Windows XP Professional
   • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
   • Microsoft Remote Desktop Connection Client for Windows 1.0
   • Microsoft Windows Remote Desktop Connection for Macintosh


   Powrót na górę   Numer ID artykułu:
   306759

   Ostatnia weryfikacja:
   1 grudnia 2007 - Weryfikacja: 2.3

   Search

   Czy te informacje okazały się pomocne??

   Twoja opinia pomaga w ulepszaniu tej witrny..

   • Alias ID: 1274462729576
   • Document ID: HT070006
   • Ostatnio zaktualizowane :17 Jun 2014
   • © 2016 Lenovo