Wykryto nieobsługiwaną przeglądarkę

Witryna pomocy technicznej Lenovo obsługuje Microsoft© Internet Explorer 10+, Mozilla Firefox 29+, Chrome 34+ oraz wszelkie inne przeglądarki internetowe nowej generacji.

   Opis funkcjonalny systemu Lenovo OneKey Rescue System 7.0

   Opis instrukcji:

   Jak korzystać z funkcji Lenovo OneKey Rescue System 7.0

   DOTYCZY KONFIGURACJI:

   Wszystkie laptopy Idea z Lenovo Rescue System 7.0

   ROZWIĄZANIE:

   Opis funkcji Lenovo OneKey Rescue System 7.0

   Lenovo OneKey Rescue System 7.0 składa się z dwóch części

   Część A: OneKey Rescue System (Naciśnij przycisk Novo, aby zalogować się w stanie zamknięcia)

   Część B: OneKey Recovery (Oprogramowanie w systemie Windows)

   Oprócz tworzenia kopii zapasowych i przywracania systemu oprogramowanie to zawiera też wiele użytecznych funkcji.

   Część A: OneKey Rescue Syste m (Naciśnij przycisk NOVO, aby otworzyć)

   W stanie zamknięcia naciśnij „”, aby zalogować się w systemie OneKey Rescue System, który obejmuje „OneKey Antivirus”, „OneKey Recovery” i „System Setup”.

   Rys.1


   OneKey Antivirus

   1. Kliknij "OneKey Antivirus", jak pokazano na Rys.1.

   2. Istnieją dwie opcje do wyboru, zob. Rys.2.

   Rys.2


   a. „ Quick Scan” (Szybkie skanowanie) — kliknij, aby przeskanować większość najbardziej narażonych obszarów komputera.

   b. „ Full Scan” (Pełne skanowanie) — kliknij, aby dokładnie przeskanować cały komputer.

   OneKey Recovery

   1. Kliknij „OneKey Recovery” na Rys.1, aby otworzyć program.

   2. Istnieją dwie zadania do wyboru, zob. Rys.3.

   Rys.3


   a. „ Restore from initial backup” (Przywróć z pierwotnej kopii zapasowej) — wybierz, aby przywrócić partycję dyskową (Dysk C) do stanu pierwotnego.

   b. „ Restore from user's backup” (Przywróć z kopii zapasowej użytkownika) — ta opcja umożliwia wybranie pliku obrazu kopii zapasowej systemu, aby ją wykorzystać do przywrócenia partycji systemowej (Dysk C) .

   Uwaga

   1. Zadanie User's Backup wymaga uruchomienia Lenovo Rescue System (oprogramowanie Windows) w systemie Windows, aby utworzyć plik obrazu kopii zapasowej systemu.

   2. Kiedy przywraca się dysk C do stanu pierwotnego, dane utworzone po wykonaniu początkowej kopii zapasowej lub polecenia User's backup (wybranego w kroku 2), dla których nie utworzono kopii zapasowej, zostaną usunięte.

   System Setup

   1. Kliknij opcję „System Setup” (Konfiguracja systemu) pokazaną na Rys.1, aby ustanowić ścieżkę sieciową i hasło administratora.

   2. Kliknij „Network Settings” (Ustawienia sieci), aby określić ścieżkę sieciową.

   Rys.4


   a. Kliknij „ADSL connection (Połączenie ADSL)” i „Next” (Dalej). Konieczne będzie wpisanie „User Name” (Nazwy użytkownika), „Password (Hasła)” i „DNS Server” (Serwera DNS), aby uzyskać połączenie szerokopasmowe.

   Rys.5


   Rys.6


   b. Kliknij „LAN connection” (Połączenie LAN) i „Next” (Dalej). Konieczne będzie wpisanie informacji potrzebnych do połączenia LAN, zob. Rys.7.

   Rys.7


   Program Password Management (Zarządzanie hasłami)

   Jeżeli potrzebne jest hasło administratora (Admin Password), możesz przejść do programu „Password Management” (jak pokazano na Rys.4) w menu „System Setup”.

   Rys.8


   Uwaga:

   Wpisz i potwierdź hasło na Rys.8. Po utworzeniu hasła nie da się usunąć.

   Część B: One Key Recovery (Oprogramowanie Windows)

   One Key Recovery to oprogramowanie, które jest wstępnie ładowane. Można utworzyć „ User's Backup” (Kopię zapasową użytkownika), aby odzyskać system i utworzyć Dysk odzyskiwania.

   Ta część obejmuje trzy funkcje: " System Backup ” , „ System Recovery ” i „Create Recovery Disc ”.

   Otwórz ją z menu Start — „All programs” (Wszystkie programy) —> „Lenovo” —> „Lenovo OneKey Recovery”.

   System Backup (Kopia zapasowa systemu)

   1. Kliknij „System Backup”, aby utworzyć kopię zapasową użytkownika, zob. Rys.9.

   Rys.9

   2. Wybierz miejsce dla kopii zapasowej, kiedy pojawi się okno z Rys.10.

   Rys.10


   System Recovery (Odzyskiwanie systemu)

   1. Kliknij „System Recovery” na Rys.9, aby przywrócić komputer do Initial Back up (Pierwotnej kopii zapasowej) lub User's Backup (Kopii zapasowej użytkownika).

   2. Kliknij „Yes” (Tak), aby rozpocząć odzyskiwanie systemu. System automatycznie uruchomi się ponownie i otworzy Lenovo Rescue System (ten sam efekt, co przy naciśnięciu klawisza F2).

   Rys.11


   3. Poniższe kroki są takie same, jak w przypadku One Key Recovery.

   Create Recovery Disc (Tworzenie dysku odzyskiwania)

   1. Kliknij „Create Recovery Disc” , aby utworzyć dysk odzyskiwania w formie kopii zapasowej.

   Rys.12


   1. Zależnie od potrzeb można tworzyć różne rodzaje dysków odzyskiwania. Dysk odzyskiwania jest używany do automatycznego uruchamiania komputera i przywracania systemu do stanu z kopii zapasowej. Pierwszy dysk odzyskiwania jest dyskiem rozruchowym.

   a. „Recovery disc with existing backup image” (Dysk odzyskiwania z istniejącym obrazem kopii zapasowej): nagraj bezpośrednio dane systemowe z aktualnego systemu na dysku CD/DVD

   b. „Recovery disc with current system” (Dysk odzyskiwania z aktualnym systemem): nagraj aktualną partycję systemową na dysku CD/DVD.

   c. „Factory default recovery disc” (Dysk odzyskiwania z fabrycznymi danymi domyślnymi): nagraj dane z ukrytej partycji na dysku CD/DVD. Jeżeli coś się stanie z dyskiem twardym lub nie zadziała OneKey Recovery, możesz użyć dysku odzyskiwania do przywrócenia dysku twardego do domyślnego stanu fabrycznego.

   Uwaga:

   1. Zaleca się utworzenie dysku Recovery Disc do odzyskiwania systemu, który może się przydać podczas wymiany dysku twardego.

   2. Nagrane dyski Recovery Disc należy ponumerować, aby można ich było używać we właściwej kolejności.

   3. Do odzyskiwania danych należy używać dysków dobrej jakości, aby proces nagrywania przebiegał prawidłowo i wszystkie dane w kopii zapasowej były kompletne.

   2. Wybierz odpowiedni dysk i zacznij nagrywać.

   Search

   Czy te informacje okazały się pomocne??

   Twoja opinia pomaga w ulepszaniu tej witrny..

   • Alias ID: IN20100607-011
   • Document ID: HT069461
   • Ostatnio zaktualizowane :05 Mar 2015
   • © 2016 Lenovo