Wykryto nieobsługiwaną przeglądarkę

Witryna pomocy technicznej Lenovo obsługuje Microsoft© Internet Explorer 10+, Mozilla Firefox 29+, Chrome 34+ oraz wszelkie inne przeglądarki internetowe nowej generacji.

   Zmiana na wcześniejszą wersję z niektórych systemów Windows Vista i Windows 7 do systemu Windows XP

   Dotyczy konfiguracji:

   Wszystkie urządzenia Lenovo z zainstalowanym oprogramowaniem Thinkvantage Rescue and Recovery.

   Wymagane elementy
   • 1 zestaw nośnika odzyskiwania dla danego systemu

    • Taki nośnik można utworzyć za pomocą funkcji Create Your own Recovery Media (Utwórz własny nośnik odzyskiwania). (LUB)
    • W przypadku urządzenia Lenovo z aktywną partycją odzyskiwania nacisnąć klawisz F11 lub przycisk Thinkvantage.
     • Przejść do kroku piątego, jeśli na aktywnym dysku twardym znajduje się nośnik wstępnie załadowany przez firmę Lenovo.
   • Urządzenie Lenovo
   Czas wykonywania operacji

   Od 1 do 2 godzin (w zależności od rozmiaru wstępnie załadowanego systemu).

   Jak odzyskać system?

   Ten dokument zawiera instrukcje dotyczące procesu odzyskiwania systemów Thinkvantage umożliwiające wczytanie fabrycznie zainstalowanego systemu Lenovo. Niniejsze instrukcje dotyczą jedynie urządzeń Lenovo. Nie należy ich stosować w odniesieniu do urządzeń innych producentów.

   OSTRZEŻENIE:
   Ten proces spowoduje CAŁKOWITE skasowanie wszystkich danych zapisanych na komputerze Lenovo.

   PRZED WYKONANIEM NINIEJSZEJ PROCEDURY NALEŻY WYKONAĆ KOPIĘ ZAPASOWĄ OPROGRAMOWANIA.

   UWAGA:
   Niniejszy dokument składa się z dwóch części, z których każda jest poświęcona innemu etapowi procesu.

   1. Pierwsza kolumna dotyczy nośników dostarczonych do pierwszej połowy 2008 roku (lato). Informacje te są oznaczone jako (Nośniki przed rokiem 2008).
   2. Druga kolumna dotyczy nośnika dostarczanego począwszy od drugiej części 2008 roku. Informacje te oznaczone są jako (Nośniki po roku 2008).
   Nośniki przed rokiem 2008 Nośniki po roku 2008

   OSTRZEŻENIE: *NIE WOLNO* restartować ani wyłączać urządzenia bez wyraźnych instrukcji wydanych przez narzędzie Thinkvantage Rescue & Recovery Tool. W przypadku zrestartowania lub wyłączenia systemu przed zakończeniem odzyskiwania konieczne będzie ponowne rozpoczęcie procesu.

   Krok 1
   Aby rozpocząć proces, otwórz pakiet nośnika odzyskiwania i wykonaj jego ekstrakcję. Umieść w napędzie CD urządzenia płytę CD oznaczoną jako Rescue & Recovery Startup Disc Disc 1 of 1 (Płyta rozruchowa systemu Rescue and Recovery, 1 z 1).

   Krok 2
   Włącz urządzenie, naciskając przycisk zasilania.

   Krok 3
   Wyświetli się poniższy ekran.

   Ekran startowy platformy ThinkVantage Technologies

   Jeśli urządzenie nie wyświetli przedstawionego ekranu, konieczna będzie zmiana sekwencji uruchamiania.

   • Wyłącz urządzenie.
   • Włącz urządzenie i natychmiast po wyświetleniu logo Lenovo naciśnij klawisz F1, aby przejść do systemu BIOS. Pojawi się ekran zawierający opcję Startup (Uruchamianie).
   • Za pomocą klawiatury wybierz tę opcję i przesuń pozycję CD Drive (Napęd CD) na górę listy.
   • Ekran powinien przypominać poniższy:

   Ekran uruchamiania 1 w systemie BIOS

   Ekran uruchamiania 2 w systemie BIOS

   Krok 4
   Narzędzie Rescue and Recovery zostanie wczytane z nośnika odzyskiwania.

   Ekran uruchamiania narzędzia Rescue and Recovery:

   Krok 5
   Wyświetli się poniższy ekran.

   Nośniki przed rokiem 2008

   Strona powitalna dla nośnika przed rokiem 2008

   Kliknij przycisk Continue (Kontynuuj).

   Nośniki po roku 2008

   Strona powitalna dla nośnika po roku 2008

   Kliknij przycisk Continue (Kontynuuj), aby zaakceptować umowę licencyjną i kontynuować proces odzyskiwania.

   Krok 6
   Pojawi się następujący ekran z kilkoma opcjami do wyboru.

   Nośniki przed rokiem 2008

   Menu główne dla nośników przed rokiem 2008

   Kliknij opcję Restore Your System (Odzyskaj system) znajdującą się po lewej stronie.

   Nośniki po roku 2008

   Menu główne dla nośników po roku 2008

   Kliknij przycisk Full Restore (Pełne odzyskiwanie).

   Krok 7
   Pojawi się komunikat ostrzegawczy.

   Nośniki przed rokiem 2008

   Komunikat ostrzegawczy dla nośników przed rokiem 2008

   Kliknij przycisk OK, aby kontynuować.

   Nośniki po roku 2008

   Komunikat ostrzegawczy dla nośników po roku 2008

   Kliknij przycisk Kontynuuj.

   Krok 8
   Wybierz rodzaj operacji odzyskiwania, która ma zostać wykonana.

   Nośniki przed rokiem 2008

   Menu wyboru rodzaju odzyskiwania dla nośników przed rokiem 2008

   Kliknij opcję Restore my Hard Drive to Original (Przywróć oryginalną zawartość dysku twardego), aby wykonać pełne odzyskiwanie. W tym miejscu można także wykonać odzyskiwanie z innych kopii zapasowych narzędzia Rescue and Recovery.

   Nośniki po roku 2008

   Menu wyboru rodzaju odzyskiwania dla nośników po roku 2008

   Sprawdź, czy wybrano opcję Factory Recovery (Odzyskiwanie danych fabrycznych), i kliknij przycisk Restore (Odzyskaj).

   Krok 9
   Pojawi się komunikat ostrzegawczy o utracie danych.

   Nośniki przed rokiem 2008

   Komunikat ostrzegawczy o utracie danych dla nośników przed rokiem 2008

   Kliknij przycisk Yes (Tak), aby kontynuować.

   Nośniki po roku 2008

   Komunikat ostrzegawczy o utracie danych dla nośników po roku 2008

   Kliknij przycisk Kontynuuj.

   Krok 10
   Pojawi się poniższy ekran.

   Nośniki przed rokiem 2008

   Nośniki przed rokiem 2008, komunikat z kroku 10

   Wybierz opcję I do not want to save any files (Nie chcę zapisywać żadnych plików) i kliknij przycisk Next (Dalej).

   Nośniki po roku 2008

   Nośniki po roku 2008, komunikat z kroku 10

   Kliknij przycisk OK, aby kontynuować.

   Krok 11
   Uruchomi się kreator Restore Factory Contents (Odzyskiwanie danych fabrycznych).

   Nośniki przed rokiem 2008

   Nośniki przed rokiem 2008, ekran z kroku 11

   Kliknij przycisk OK, aby kontynuować.

   Nośniki po roku 2008

   Nośniki po roku 2008, ekran z kroku 11

   Kliknij przycisk OK, aby kontynuować.

   Krok 12
   Wyświetli się poniższy ekran.

   Nośniki przed rokiem 2008

   Nośniki przed rokiem 2008, ekran z kroku 12

   NIE wyłączaj urządzenia w czasie wykonywania operacji odzyskiwania. Kliknij przycisk OK, aby kontynuować.

   Nośniki po roku 2008

   Nośniki po roku 2008, ekran z kroku 12

   Zatwierdź umowę licencyjną, wybierając opcję I accept (Akceptuję), i kliknij przycisk Next (Dalej), aby kontynuować.

   Krok 13
   Pojawi się kolejny ekran.

   Nośniki przed rokiem 2008

   Nośniki przed rokiem 2008, ekran z kroku 13

   Kliknij przycisk OK, aby kontynuować.

   Nośniki po roku 2008

   Nośniki po roku 2008, ekran z kroku 13

   Kliknij przycisk OK, aby rozpocząć odzyskiwanie.

   Krok 14
   Zatwierdź opcję wyświetloną na ekranie.

   Nośniki przed rokiem 2008, ekran z kroku 14

   Kliknij przycisk OK, aby rozpocząć odzyskiwanie.

   Nośniki po roku 2008

   Nośniki po roku 2008, ekran z kroku 14

   Operacja odzyskiwania rozpocznie przetwarzanie plików.

   Krok 15
   Proces odzyskiwania zostanie rozpoczęty — po rozpoczęciu kopiowania plików pojawią się następujące ekrany.

   Nośniki przed rokiem 2008

   Nośniki przed rokiem 2008, ekran dla kroku 15a

   Nośniki przed rokiem 2008, ekran dla kroku 15b

   Nośniki przed rokiem 2008, ekran dla kroku 15c

   Postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie. Po ponownym uruchomieniu systemu proces odzyskiwania zostanie wznowiony.

   Nośniki po roku 2008

   Nośniki po roku 2008, ekran dla kroku 15a

   Nośniki po roku 2008, ekran dla kroku 15b

   Postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie. Po ponownym uruchomieniu systemu proces odzyskiwania zostanie wznowiony.

   Krok 16
   Wyświetli się prośba o umieszczenie kolejnej płyty odzyskiwania.

   Nośniki przed rokiem 2008

   Nośniki przed rokiem 2008, ekran z kroku 16

   Jeśli nośnik odzyskiwania zawiera dodatkową płytę, kliknij przycisk Yes (Tak) i włóż płytę. Jeśli dodatkowa płyta jest niedostępna, kliknij przycisk No (Nie), aby kontynuować.

   Nośniki po roku 2008

   Nośniki po roku 2008, ekran z kroku 16

   Włóż kolejną płytę odzyskiwania i kliknij przycisk OK.

   Krok 17
   Pojawi się poniższy ekran.

   Nośniki przed rokiem 2008, ekran z kroku 17

   Włóż kolejną płytę odzyskiwania i kliknij przycisk OK, aby kontynuować.

   Nośniki po roku 2008

   Nośniki po roku 2008, ekran z kroku 17

   Narzędzie odzyskiwania rozpocznie kopiowanie następnych plików z kolejnej płyty.

   UWAGA: Wyświetlane będą przedstawione ekrany. Zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez program wkładaj poszczególne płyty do napędu. Nie wyciągaj płyt aż do momentu wyraźnej instrukcji wyświetlonej przez oprogramowanie odzyskiwania.

   Krok 18
   Po wykorzystaniu wszystkich płyt odzyskiwania system zostanie ponownie uruchomiony.

   Nośniki przed rokiem 2008

   Nośniki przed rokiem 2008, ekran z kroku 18

   Nośniki po roku 2008

   Nośniki przed rokiem 2008, ekran z kroku 18

   Pozwól na automatyczne kontynuowanie procesu.

   Krok 19
   Kliknij przycisk Next (Dalej), aby przywrócić pliki odzyskiwania z nowej partycji odzyskiwania na dysku twardym urządzenia.

   Nośniki przed rokiem 2008

   Nośniki przed rokiem 2008, ekran z kroku 19

   Nośniki po roku 2008

   Nośniki po roku 2008, ekran z kroku 19

   Krok 20
   Po skopiowaniu wszystkich plików na urządzenie należy je ponownie uruchomić.

   Nośniki przed rokiem 2008

   Nośniki przed rokiem 2008, ekran z kroku 20

   Kliknij przycisk Yes (Tak), aby wykonać ponowne uruchomienie.

   Nośniki po roku 2008

   Nośniki po roku 2008, ekran z kroku 20

   Kliknij przycisk Yes (Tak), aby wykonać ponowne uruchomienie.

   Krok 21
   Należy pozwolić na samodzielne uruchomienie systemu. W tym punkcie wyświetlanych będzie szereg ekranów, a urządzenie może być kilkukrotnie wyłączane i ponownie uruchamiane.

   Jest to normalne.

   Pozostaw system i nie wykonuj żadnych operacji, oczekując na przywrócenie wszystkich plików i oryginalnych ustawień systemu Windows.

   Ekran kroku 21a

   Ekran kroku 21b

   Ekran kroku 21c

   UWAGA:
   Dotyczy sytuacji, gdy system zablokował się na powyższym ekranie i nie wykonuje żadnych operacji przez dłuższy czas (ponad 1 godzina).

   W oknie Preload System Setup (Konfiguracja wstępnie załadowanego systemu) kliknij i przytrzymaj lewy przycisk myszy, aby przesunąć okno. W bardzo rzadkich przypadkach możliwe jest, że inna aplikacja otworzyła okno wymagające potwierdzenia kontynuowania operacji. Potwierdź operację — proces odzyskiwania powinien być kontynuowany.

   Krok 22
   Proces odzyskiwania został zakończony. Sygnalizacja zakończenia procesu odzyskiwania będzie wyświetlenie ekranu powitalnego systemu Windows, który będzie wyglądał jak po pierwszym włączeniu komputera.

   Search

   Czy te informacje okazały się pomocne??

   Twoja opinia pomaga w ulepszaniu tej witrny..

   • Alias ID: MIGR-70803
   • Document ID: HT002492
   • Ostatnio zaktualizowane :26 Jun 2015
   • © 2016 Lenovo