NVidia Quadro 600 (0A36183), NVidia NVS 300 (0A36528) - Nie można ponownie wykryć, gdy gorąca wtyczka głównego monitora wyświetlacza w sterowniku v267.45 - Lenovo Support PL