Lenovo ThinkSystem SR950 removing a power supply - Lenovo Support PH