De invoervak van de console-chat op afstand kan zich buiten het chatvenster bevinden - Lenovo Think System - Lenovo Support NL