Timezone-instellingen kunnen niet worden hersteld vanuit het back-upconfiguratiebestand in de TMM-web-GUI - Think Server SD350 - Lenovo Support NL