Gebruikers ontvangen een extra e-mail wanneer ze de webgebruikersinterface gebruiken om PEF-waarschuwingen via SMTP - Think Server te verzenden - Lenovo Support NL