Als de functie "Boot from SAN" is uitgeschakeld, geeft de verbindingsstatus van Emulex LPm16002B HBA de linkstatus "Down" in het UEFI BIOS - Lenovo Support NL