Lenovo ThinkSystem SR650 installing a rack latch - Lenovo Support MY