Lenovo ThinkSystem SR570 removing a power supply - Lenovo Support MY