Lenovo Thinksystem SR630 installing a rack latch - Lenovo Support MY