Lenovo ThinkSystem SR860 removing a LOM - Lenovo Support MY