Error al actualizar el adaptador NetXtreme II en Lenovo Custom Image para ESXi 6.0.0 Actualización 1a - Servidores Lenovo x86 - Lenovo Support MX