מנוע חיפוש זה לא נתמך על ידי האתר

אתר לינובו תומך ברוב מנועי החיפוש הקיימים, אקספלוריר, מוזלה וגוגל כרום.

   Troubleshooting networking issues - Desktops

   Ensure the latest BIOS code has been installed.
   1. Verify the correct settings in the System Configuration Utility (BIOS)
    • Power on the system, press F1 to enter the System Configuration Utility
    • Select Advanced, press enter
    • Verify Plug and Play Operating System is set correctly [Yes / No].
   2. Verify that the RJ45 data cable is properly connected and is not torn or frayed.
   3. The RJ45 cable should hang loosely from the connection and not be under tension.
   4. Test the connection on a different port of the hub, switch or router.
   5. Remove any extra equipment between the client and the server.
   6. Uninstall all drivers, and then reinstall. Apply any applicable service packs.
   Need more help?
   Please select one of the following options for further assistance:

   Go to troubleshooting Ethernet adapter issues - View the Ethernet troubleshooting document
   Go to Troubleshooting Token Ring adapter issues - View the Token Ring troubleshooting document
   Submit a technical question
   Contact your local technical Support Center
   Check warranty status and upgrade
   /ContentResources/Migrated Assets/i/v14/icons/bk.gif Return to NetVista/ThinkCentre Troubleshooting index

   Search

   האם המידע הזה יעיל ??

   משוב עוזר לנו לשפר את האתר הזה .

   • Alias ID: MIGR-4Y686Y
   • Document ID: HT080222
   • Last Updated :17 Jun 2014
   • © 2016 Lenovo