מנוע חיפוש זה לא נתמך על ידי האתר

אתר לינובו תומך ברוב מנועי החיפוש הקיימים, אקספלוריר, מוזלה וגוגל כרום.

   To deactivate the continuous WLAN scan on IdeaPad A1-07 Tablet

   Statement description

   How to deactivate the continuous WLAN scan on Ideapad Tablet A1-07? The continuous WLAN scan permanently interrupts the WLAN connection chosen as default.

    

   Affected Configuration

   The above symptom may occur on the following systems:

   • IdeaPad Tablet A1-07

    

   Solution

   To deactivate the continuous WLAN scan, please do the following:

   1. From the Menu button, tap Settings --> Wireless & Networks --> Wi-Fi Settings --> Advanced
   2. Under this section, you can set your Wi-Fi sleep policy to either Sleep when screen turns off (uses more mobile data), or Never when plugged in or Never (uses more battery power).
   3. You can also set your static IP setting or select Add Wi-Fi Network to manually add a network

   Search

   האם המידע הזה יעיל ??

   משוב עוזר לנו לשפר את האתר הזה .

   • Alias ID: IN20120305-008
   • Document ID: HT072388
   • Last Updated :15 Jun 2015
   • © 2016 Lenovo