מנוע חיפוש זה לא נתמך על ידי האתר

אתר לינובו תומך ברוב מנועי החיפוש הקיימים, אקספלוריר, מוזלה וגוגל כרום.

   How to cancel the display of Veriface 4.0 in the system tray

   Statement description

   The customer wants to cancel the display of VeriFace in the system tray.

    

    

   Fig.1

    

   Affected configurations

   The above symptom may occur on the following software:

   VeriFace 4.0

    

   Under the following operating system:

   Microsoft Windows 7

    

   Solution

   You can uncheck the VeriFace item in startup settings.

   1. In Windows 7, the item named as "Lenovo VeriFace" can be found in startup settings. Uncheck it.

    

    

   Fig.2

    

   2. For Windows XP, the operation is similar. Please note the Veriface item is named as "PManage" in startup settings.

    

   And For Windows Vista, the Veriface item is named as “VeriFaceManager”.

    

   Note: This action will not disable the face recognition when starting the computer.

    

   Search

   האם המידע הזה יעיל ??

   משוב עוזר לנו לשפר את האתר הזה .

   • Alias ID: IG20100118-001
   • Document ID: HT072381
   • Last Updated :26 Mar 2014
   • © 2016 Lenovo