מנוע חיפוש זה לא נתמך על ידי האתר

אתר לינובו תומך ברוב מנועי החיפוש הקיימים, אקספלוריר, מוזלה וגוגל כרום.

   Cannot get "Lenovo Wireless Device Settings" window by "FN+F5" in Windows XP

   SYMPTOM:

   Lenovo Wireless Device Settings” cannot be enabled by “FN+F5”, though wireless network card and Bluetooth physical button have already been turned on and Lenovo energy management driver (shortcut) has been properly installed (energy management icon is shown correctly in system tray). How to solve it?

   AFFECTED CONFIGURATIONS:

   • All Idea Laptops

   SOLUTION:

   Problem analysis:

   To optimize system startup speed,  user will close some shortcuts in startup folder by msconfig or using a third-party software which will lead to the malfunction of shortcuts. By pressing “Fn+ direction key”, LCD brightness and volume can be adjusted correctly, however, the relevant brightness or volume bar will not display on the screen during adjusting. On below figure, the startup items in Windows XP are listed out. (Click “Start” button” --> “Run” and type “msconfig”)

   To resolve the above issue, please follow the steps below:

   1. Check the checkbox of “utilty”, click “OK” to save and exit and reboot PC.
   2. The problem should be resolved after restart.
   3. Press “FN+F5”, the correct interface “Lenovo Wireless Device Settings” will display as Fig.3. The interface will be different due to different versions of power/energy management software.

   האם המידע הזה יעיל ??

   משוב עוזר לנו לשפר את האתר הזה .

   • Alias ID: IN20120220-001
   • Document ID: HT072207
   • Last Updated :21 Jan 2016
   • © 2015 Lenovo