מנוע חיפוש זה לא נתמך על ידי האתר

אתר לינובו תומך ברוב מנועי החיפוש הקיימים, אקספלוריר, מוזלה וגוגל כרום.

   Unable to install drivers on Lenovo 3000 G430

   Symptom:

   The drivers downloaded from the Lenovo support website can not be installed on the G430 systems

   AFFECTED CONFIGURATIONS:

   The above symptom may occur on the following system:

   Lenovo 3000 G430 (Type: 20003 and 20008)

   SOLUTION:

   You can choose between the following steps to find the correct drivers:

   1. Download the correct drivers by selecting Notebooks-3000 G430-Type (Model Name).

   "Type" can be found on the label at the back of the machine (As shown in Fig.1).

   Fig.1

   2. Download the drivers from the quick links below:

   For more information about how to differentiate between the two types of Lenovo 3000 G430 notebooks, visit the following link on Lenovo website:

   $PAGE_LINK[research/hints-or-tips/detail]&LegacyDocID=12802233348360

   For 3000 G430 (Type: 20003), please download from the following link:

   http:// http://support.lenovo.com/en_US/downloads/default.page?

   For 3000 G430 (Type: 20008), please download from the following link:

   http://support.lenovo.com/en_US/downloads/default.page?

   TRADEMARKS:

   Lenovo, Lenovo 3000, IdeaCentre and IdeaPad are trademarks of the Lenovo Corporation in the United States, other countries, or both.

   Microsoft and Windows are trademarks of Microsoft Corporation in the United States, other countries, or both.

   Other company, product, or service names may be trademarks or service marks of others.

   Document ID:

   IN20090114-002

   Last modified:

   2009-08-14

   האם המידע הזה יעיל ??

   משוב עוזר לנו לשפר את האתר הזה .

   • Alias ID: 126111089293620
   • Document ID: HT069541
   • Last Updated :26 Mar 2014
   • © 2016 Lenovo