מנוע חיפוש זה לא נתמך על ידי האתר

אתר לינובו תומך ברוב מנועי החיפוש הקיימים, אקספלוריר, מוזלה וגוגל כרום.

   Running diagnostics from Rescue and Recovery

   Symptom

   When running diagnostics from the Rescue and Recovery environment, the test may hang or report a time-out error.

   After pressing the blue ThinkVantage button or F11 to boot into the Rescue and Recovery environment, and choosing the option to Launch advanced Rescue and Recovery, some systems have a Diagnose hardware button. While running the diagnostics, the test may hang or report a time-out error. Specifically, the error occurs during hard drive testing.

   Affected configurations

   Any ThinkPad computer may experience this error.

   Solution

   To perform diagnostic testing, please use one of the following tools:

   • Lenovo ThinkVantage Toolbox
   • Lenovo PC-Doctor for DOS diagnostics
   Additional information

   Lenovo has confirmed that the diagnostic component of Rescue and Recovery may not be able to complete testing on certain hard drives. Lenovo does not have any plans to update the diagnostic component of Rescue and Recovery, and it will be withdrawn for future products.

   Note: The hang or time-out does NOT mean that the hard drive is defective.

   Search

   האם המידע הזה יעיל ??

   משוב עוזר לנו לשפר את האתר הזה .

   • Alias ID:
   • Document ID: HT052824
   • Last Updated :17 Jun 2014
   • © 2016 Lenovo