מנוע חיפוש זה לא נתמך על ידי האתר

אתר לינובו תומך ברוב מנועי החיפוש הקיימים, אקספלוריר, מוזלה וגוגל כרום.

   User cannot log in to the Windows operating system or a domain using fingerprints even though the Windows fingerprint login setting has been enabled in the fingerprint software

   Symptom

   The user cannot log in to the Windows Operating System or a domain using fingerprints even though the Use fingerprint scan instead of password when logging into Windows setting is enabled in the fingerprint software.

   Affected configurations

   This occurs on computers with the following hardware and software configurations:

   • A fingerprint reader
   • The Windows 7 operating system
   • The fingerprint software 5.9 or a later version

   This is because besides enabling the Windows fingerprint login setting in the fingerprint software, the user also needs to enable the Windows or domain biometric settings in Control Panel.

   Solution

   To enable the Windows or domain biometric settings in Control Panel, do the following:

   1. Click Start > Control Panel > Hardware and Sound > Biometric Devices > Change biometric settings. The Change biometric settings window is displayed.
   2. Select Biometrics on.
   3. Select Allow users to log on to Windows using their fingerprints.
   4. Select Allow users to log on to a domain using their fingerprints if the check box is available.
   5. Click Save Changes to save your configuration.
   6. Log off from the Windows operating system.

   You will be able to use your fingerprints the next time you log in to the Windows operating system or a domain.

   Search

   האם המידע הזה יעיל ??

   משוב עוזר לנו לשפר את האתר הזה .

   • Alias ID:
   • Document ID: HT051327
   • Last Updated :17 Jun 2014
   • © 2016 Lenovo