מנוע חיפוש זה לא נתמך על ידי האתר

אתר לינובו תומך ברוב מנועי החיפוש הקיימים, אקספלוריר, מוזלה וגוגל כרום.

   ISV driver index for Windows - ThinkStation E20

   The Independent Software Vendor (ISV) video drivers have been certified with the following applications and systems. You should only install this driver if you are using that application on the support system.

   Computer Aided Design (CAD)
   Catia NVIDIA
   SolidWorks    

   Catia V5 and V6
   Windows XP (32-bit) WINXP32_191.87
   Windows XP (64-bit) WINXP64_191.87
   Windows XP (32-bit) Q3VDO63WS13
   Windows XP (64-bit) Q3VDO62WS14
   NVIDIA video cards drivers
   Nvidia Quadro 2000 video cards
   Windows XP (32-bit) WINXP32_HDA_(Version 259.70)
   Windows XP (64-bit) WINXP64_HDA_(Version 259.70
   Windows 7 (64-bit) WIN7VISTA64_HDA_(Version 259.70
   Windows XP (64-bit) WINXP64_HDA (Version 261.30)
   Windows 7 and Vista (64-bit) WIN7VISTA64_HDA (Version 261.30)
   SolidWorks
   Windows XP (32-bit) Q3VDO56WS13
   Windows XP (64-bit) Q3VDO55WS14
   Windows Vista (32-bit) V3VDO51WS13
   Windows Vista (64-bit) V3VDO51WS14
   Windows 7 (32-bit) W3VDO10WS13
   Windows 7 (64-bit) W3VDO10WS14

   Search

   האם המידע הזה יעיל ??

   משוב עוזר לנו לשפר את האתר הזה .

   • Alias ID: MIGR-74953
   • Document ID: HT036546
   • Last Updated :17 Jun 2014
   • © 2016 Lenovo