מנוע חיפוש זה לא נתמך על ידי האתר

אתר לינובו תומך ברוב מנועי החיפוש הקיימים, אקספלוריר, מוזלה וגוגל כרום.

   Screen resolution can not maintain after lid closure with external display is connected condition - ThinkPad X200, X300, X301, T400, T500, R400 and R500

   Symptom

   Only LID setting is set to 'Do Nothing' and connected external display device condition, screen resolution changes after close the LID. Screen resolution restored properly after open the LID, but some desktop icon location has changed.

   Affected configurations

   Any of the following ThinkPad systems configured with integrated Intel Graphics running Windows XP.

   • ThinkPad X200, X300, X301, T400, T500, R400, R500
   Solution

   Workaround : It is possible to prevent this problem after executing the following operation.

   1. Connect the external monitor and external mouse to the system.
   2. Confirm that LID setting is 'Do nothing'
   3. Close the LID.
   4. Right click the Windows Desktop by external mouse.
   5. Select the 'Properties', you can see the 'Display Properties' window.
   6. Select the 'Setup' page.
   7. Change the display resolution from 'Screen Resolution' part.
   8. Press 'OK' button
   9. 'Monitor Settings' windows appears on the screen, press 'Yes' button in it.

   Search

   האם המידע הזה יעיל ??

   משוב עוזר לנו לשפר את האתר הזה .

   • Alias ID: MIGR-72692
   • Document ID: HT003245
   • Last Updated :17 Jun 2014
   • © 2016 Lenovo