Melepaskan dan memasang kembali bezel depan - Think Centre M73 (tipe 10B0, 10B1, 10B2, 10B3) (Faktor Bentuk Menara) - Lenovo Support ID