Melepaskan dan memasang kembali bezel depan - Think Centre E93 (Faktor Bentuk Menara) - Lenovo Support ID