Preboot DSA, LXCA BMU tidak dapat berfungsi dengan baik ketika sejumlah besar LUN dipetakan ke node - Lenovo Server - Lenovo Support ID