Simulator: Bagaimana cara melepaskan ruang penyimpanan internal - ZUK Z1 - ID