Simulator: Cara mengaktifkan Daydream - VIBE C - ID