Εντοπίστηκε μη υποστηριζόμενο πρόγραμμα περιήγησης

Η τοποθεσία Υποστήριξη Lenovo υποστηρίζει τα Microsoft© Internet Explorer 10+, Mozilla Firefox 29+, Chrome 34+ και όλα τα υπόλοιπα σύγχρονα προγράμματα περιήγησης

   News

   LEN-4326: Privilege Escalation Vulnerabilities within Lenovo Solution Center

   LEN-4326: Privilege Escalation Vulnerabilities within Lenovo Solution Center

   Lenovo Battery Recall 2014

   Dear Lenovo Customer, On March 27, 2014, Lenovo voluntarily recalled certain lithium-ion batteries. These batteries were manufactured for use with ThinkPad notebook computers that shipped worldwide between October 2010 and April 2011. Lenovo is offering replacement batteries free of charge regardless of warranty status.

   Update on free McAfee subscription for Lenovo customers with Superfish preload

   Update on free McAfee subscription for Lenovo customers with Superfish preload

   Superfish Vulnerability

   Superfish Vulnerability

   2014 Power Cord Recall

   2014 Power Cord Recall

   SuperCap may not be recognized resulting in potential data loss with a LSI 9270 (RAID 710)/9286 Adapter with SuperCap version 49571-13 Revision A

   SuperCap may not be recognized resulting in potential data loss with a LSI 9270 (RAID 710)/9286 Adapter with SuperCap version 49571-13 Revision A

   Lenovo Smart Assistant Released for Android System

   Lenovo Smart Assistant Released for Android System

   M90z & M70z Power Supply Recall

   M90z_M70z recall

   M93 Tiny, M93p Tiny, & M73 Tiny Critical BIOS Update

   M93 Tiny, M93p Tiny, & M73 Tiny Critical BIOS Update

   NVIDIA Graphics Driver Security Update

   NVIDIA Graphics Driver Security Update