Εντοπίστηκε μη υποστηριζόμενο πρόγραμμα περιήγησης

Η τοποθεσία Υποστήριξη Lenovo υποστηρίζει τα Microsoft© Internet Explorer 10+, Mozilla Firefox 29+, Chrome 34+ και όλα τα υπόλοιπα σύγχρονα προγράμματα περιήγησης

   Lenovo Limited Warranty - 02 (LLW-02)

   Name File Size Version Release Date
   (English) Lenovo Limited Warranty  109 KB L505-0010-02 21 Sep 2011
   (Arabic) Lenovo Limited Warranty  167 KB L505-0010-02 21 Sep 2011
   (Brazilian Portuguese) Lenovo Limited Warranty  44 KB L505-0010-02 21 Sep 2011
   (Bulgarian) Lenovo Limited Warranty  179 KB L505-0010-02 21 Sep 2011
   (Croatian) Lenovo Limited Warranty  130 KB L505-0010-02 21 Sep 2011
   (Czech) Lenovo Limited Warranty  149 KB L505-0010-02 21 Sep 2011
   (Danish) Lenovo Limited Warranty  107 KB L505-0010-02 21 Sep 2011
   (Dutch) Lenovo Limited Warranty  110 KB L505-0010-02 21 Sep 2011
   (Estonian) Lenovo Limited Warranty  231 KB L505-0010-02 18 Jul 2014
   (Finnish) Lenovo Limited Warranty  102 KB L505-0010-02 21 Sep 2011
   (French) Lenovo Limited Warranty  111 KB L505-0010-02 21 Sep 2011
   (Greek) Lenovo Limited Warranty  191 KB L505-0010-02 21 Sep 2011
   (German) Lenovo Limited Warranty  112 KB L505-0010-02 21 Sep 2011
   (Hebrew) Lenovo Limited Warranty  128 KB L505-0010-02 21 Sep 2011
   (Hungarian) Lenovo Limited Warranty  139 KB L505-0010-02 21 Sep 2011
   (Indonesia) Lenovo Limited Warranty  62 KB L505-0010-02 29 Jul 2014
   (Italian) Lenovo Limited Warranty  104 KB L505-0010-02 21 Sep 2011
   (Japanese) Lenovo Limited Warranty  180 KB L505-0010-02 21 Sep 2011
   (Korean) Lenovo Limited Warranty  147 KB L505-0010-02 21 Sep 2011
   (Latvian) Lenovo Limited Warranty  304 KB L505-0010-02 18 Jul 2014
   (Lithuanian) Lenovo Limited Warranty  283 KB L505-0010-02 18 Jul 2014
   (Norwegian) Lenovo Limited Warranty  112 KB L505-0010-02 21 Sep 2011
   (Polish) Lenovo Limited Warranty  160 KB L505-0010-02 21 Sep 2011
   (Portuguese) Lenovo Limited Warranty  111 KB L505-0010-02 21 Sep 2011
   (Romanian) Lenovo Limited Warranty  150 KB L505-0010-02 21 Sep 2011
   (Russian) Lenovo Limited Warranty  194 KB L505-0010-02 21 Sep 2011
   (Serbian - Latin) Lenovo Limited Warranty  230 KB L505-0010-02 18 Jul 2014
   (Simplified Chinese) Lenovo Limited Warranty  170 KB L505-0010-02 21 Sep 2011
   (Slovak) Lenovo Limited Warranty  142 KB L505-0010-02 21 Sep 2011
   (Slovenian) Lenovo Limited Warranty  159 KB L505-0010-02 21 Sep 2011
   (Spanish - LA) Lenovo Limited Warranty  234 KB L505-0010-02 18 Jul 2014
   (Spanish) Lenovo Limited Warranty  109 KB L505-0010-02 21 Sep 2011
   (Swedish) Lenovo Limited Warranty  102 KB L505-0010-02 21 Sep 2011
   (Traditional Chinese) Lenovo Limited Warranty  172 KB L505-0010-02 21 Sep 2011
   (Thai) Lenovo Limited Warranty  200 KB L505-0010-02 21 Sep 2011
   (Turkish) Lenovo Limited Warranty  172 KB L505-0010-02 21 Sep 2011
   (Ukrainian) Lenovo Limited Warranty  247 KB L505-0010-02 18 Jul 2014

   Σας φάνηκαν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;?

   Τα σχόλιά σας μας βοηθούν να βελτιώνουμε την τοποθεσία..

   • Alias ID: UM008281
   • Document ID: HT100140
   • Last Updated :02 Dec 2014
   • © 2016 Lenovo