Εντοπίστηκε μη υποστηριζόμενο πρόγραμμα περιήγησης

Η τοποθεσία Υποστήριξη Lenovo υποστηρίζει τα Microsoft© Internet Explorer 10+, Mozilla Firefox 29+, Chrome 34+ και όλα τα υπόλοιπα σύγχρονα προγράμματα περιήγησης

   ThinkVantage System Update (TVSU)

   TVSU System Update™ helps you reduce the time, effort, and expense required to support and maintain the latest drivers, BIOS, and other applications for Think or Lenovo systems. It enables you to get the latest updates from the Lenovo support site.

    

   Note: Run Windows Update before using ThinkVantage System Update (TVSU). When using TVSU, some of the updates are dependent on certain Windows components. For more information on Windows Update, go to:

    

   For Windows 10, 8, 8.1 and 7
   ThinkVantage System Update 5.07.0037 (13 MB)
   ThinkVantage System Update 5.07.0037 Readme (14.3 KB)
   Learn more about ThinkVantage System Update 5.07.0037

   Note: Microsoft .NET Framework version 4.0 or above is required for System Update to work correctly.

   For Windows 2000, XP and Vista
   ThinkVantage System Update 3.16 (16.2 MB)
   ThinkVantage System Update 3.16 Readme (11.3 KB)
   Learn more about ThinkVantage System Update 3.16

   Note: Microsoft .NET Framework version 1.1 SP1 or Microsoft .NET Framework version 2.0 is required for ThinkVantage System Update to work properly.

   Need more information?
   Learn how to use ThinkVantage System Update
   Learn about ThinkVantage Technologies
   ThinkVantage Technologies Administrator Tools

   Search

   Σας φάνηκαν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;?

   Τα σχόλιά σας μας βοηθούν να βελτιώνουμε την τοποθεσία..

   • Alias ID: TS000518
   • Document ID: HT080136
   • Last Updated :04 Oct 2016
   • © 2016 Lenovo