Εντοπίστηκε μη υποστηριζόμενο πρόγραμμα περιήγησης

Η τοποθεσία Υποστήριξη Lenovo υποστηρίζει τα Microsoft© Internet Explorer 10+, Mozilla Firefox 29+, Chrome 34+ και όλα τα υπόλοιπα σύγχρονα προγράμματα περιήγησης

   Microsoft Windows 8 Recovery DVD FRU P/N 04Y6279 does not contain the DVD marked “Disc 4 of 4”

   Symptom

   When performing the system preload recovery from Recovery DVD FRU P/N 04Y6279, the system will display a pop-up message to “Please insert applications and drivers recovery disc 4 into drive Y:”.  However, the user cannot find the disc marked as “Disc 4 of 4”.  The RDVD set comes with discs marked as “Disc 1 of 4”, “Disc 2 of 4”, and “Disc 3 of 4”, but there is not a disc marked “Disc 4 of 4”.

   Affected Configurations

   All ThinkCentre Systems

   Affected Systems

   Some ThinkCentre Edge 92 Microsoft Windows 8 systems shipped to users in EMEA.

   System Is Configured With

   Windows 8

   Solution

   The Disc 4 is not missing from the recovery set.  This is an error in the Recovery program.  To correctly complete your RDVD recovery, the user should insert the operating system RDVD again when the system prompts with the pop-up message for “Disc 4 of 4” and click “OK’ twice.

   Search

   Σας φάνηκαν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;?

   Τα σχόλιά σας μας βοηθούν να βελτιώνουμε την τοποθεσία..

   • Alias ID:
   • Document ID: HT078724
   • Last Updated :17 Jun 2014
   • © 2016 Lenovo