Εντοπίστηκε μη υποστηριζόμενο πρόγραμμα περιήγησης

Η τοποθεσία Υποστήριξη Lenovo υποστηρίζει τα Microsoft© Internet Explorer 10+, Mozilla Firefox 29+, Chrome 34+ και όλα τα υπόλοιπα σύγχρονα προγράμματα περιήγησης

   How to Find Out the MAC Address in Windows 8

   Symptom

   This article is about trying to find the MAC (Medium/Media Access Control) address of the system which is running Windows 8. The MAC address can be needed for example to connect to a Wi-Fi router with a MAC address filter.

   Affected Brands

   The above symptom is associated with, but not limited to, the following systems:
   • All  Laptops and Desktops

   Affected Systems (machine types, model types)

   • All

   Operating System

   • Windows 8

   Solution

   There are three ways to do so.

   Method 1:

   1. Press the Windows Start key to open the Start screen.


   2. Type cmd and press Enter to launch the command prompt.


   3. In the Command Prompt window type getmac /v /fo list   4. Find the section that describes the adapter you want to find MAC address of. The Physical Address line shows MAC address as six groups of two hexadecimal digits, separated by hyphens (-).

   Method 2:

   1. Search for "Network" and under Settings.


   2. Click on "View networking connections".


   3. Then right-click on the Wi-Fi connection and select Status.
   4. The MAC address appears in the dialog for "Physical Address"

   Method 3:

   1. Run: ipconfig /all from a command prompt (follow step 1 -3 in Method(1) ) and look for the appropriate adapter section.

   Search

   Σας φάνηκαν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;?

   Τα σχόλιά σας μας βοηθούν να βελτιώνουμε την τοποθεσία..

   • Alias ID: IG20130614-001
   • Document ID: HT078064
   • Last Updated :11 May 2016
   • © 2016 Lenovo