Εντοπίστηκε μη υποστηριζόμενο πρόγραμμα περιήγησης

Η τοποθεσία Υποστήριξη Lenovo υποστηρίζει τα Microsoft© Internet Explorer 10+, Mozilla Firefox 29+, Chrome 34+ και όλα τα υπόλοιπα σύγχρονα προγράμματα περιήγησης

   Typed letters appearing as increasing numbers ( 0,1,2,3,4,5)

   Symptom

   When I type letters in a game or in a flash game, it is appearing in numbers which is increasing instead of letters.

    

   Affected configurations

   IdeaPad

    

   Solution

   This issue is caused by a software called GuardedID software, please follow the steps provided below to prevent the application from Starting up or you may remove the application if you want to.

    

   Prevent GID application from Starting Up

   1. Click Start

   2. Click Run

   3. Type msconfig

   4. Select Startup tab

   5. Unchecked GID desktop application

   6. Press OK then reboot laptop.

    

   Or

   Uninstall GID Application from Windows 

   1. Click Start

   2. Click Control Panel

   3. Click Add / Remove Programs

   4. Search for "GID" / "GID Desktop Application

   5. Select the item and select uninstall

   6. Reboot when uninstallation is done.

    

   Search

   Σας φάνηκαν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;?

   Τα σχόλιά σας μας βοηθούν να βελτιώνουμε την τοποθεσία..

   • Alias ID: IN20130304-004
   • Document ID: HT077028
   • Last Updated :26 Mar 2014
   • © 2016 Lenovo