Εντοπίστηκε μη υποστηριζόμενο πρόγραμμα περιήγησης

Η τοποθεσία Υποστήριξη Lenovo υποστηρίζει τα Microsoft© Internet Explorer 10+, Mozilla Firefox 29+, Chrome 34+ και όλα τα υπόλοιπα σύγχρονα προγράμματα περιήγησης

   Windows 7 startup process is very slow when you create many restore points

   Symptom

   In Windows 7, if users open “Restore Settings”, some of the startup process of Windows will be very slow.

   This issue will be more serious in systems with 2T or bigger HDD with single C partition. The booting time will be longer than 30s.

    

    

   Fig.1

    

   Affected configurations

   The above symptom may occur on the systems:

   Systems with Windows 7 and 2T or bigger HDD shipped

    

   Solution

   Microsoft has notified this issue and released solution. Customers can find the related information from the below web link: http://support.microsoft.com/kb/2555428

    

   This issue occurs because the boot plan for the ReadyBoot feature exceeds the size limit of 512 kilobytes (KB). Each restore point creates a snapshot of Windows that Volsnap.sys must validate during the startup process. When you create many restore points, the boot plan for the ReadyBoot feature eventually exceeds the size limit of 512 KB, and cannot be stored. Therefore, startup I/O operations are not precached, and the startup process is slow.

    

   To resolve this issue,

   1.     Click this link:  http://support.microsoft.com/kb/2555428

   2.     Download Hotfix about this issue

    

   Search

   Σας φάνηκαν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;?

   Τα σχόλιά σας μας βοηθούν να βελτιώνουμε την τοποθεσία..

   • Alias ID: IG20120228-002
   • Document ID: HT072325
   • Last Updated :26 Mar 2014
   • © 2016 Lenovo