Εντοπίστηκε μη υποστηριζόμενο πρόγραμμα περιήγησης

Η τοποθεσία Υποστήριξη Lenovo υποστηρίζει τα Microsoft© Internet Explorer 10+, Mozilla Firefox 29+, Chrome 34+ και όλα τα υπόλοιπα σύγχρονα προγράμματα περιήγησης

   System NIC may fail to connect properly - ThinkCentre M81, M91, M91p

   Symptom

   The user may encounter one of the following errors and the NIC may not connect at a selected speed such as 100/Full and Auto Negotiation fails.

   Event ID 27: Network link is disconnected.
   Event ID 33: Network link has been established at 100Mbps full duplex.
   Event ID 34: Network link has been established at 100Mbps half duplex.


   Affected configurations

   The above symptom is associated with, but not limited to, the following systems:

   • ThinkCentre M81, M91, M91p

   Applies to:

   • Microsoft Windows XP Professional
   • Microsoft Windows XP Home Edition

   The system is configured with one of the following:

   • 82579LM and 82579V NIC

   Additional Information:

   The desired NIC speed should be setup in the Network Connection Properties.


   Workaround

   Set for Auto Negotiation, if this fails, then set the Network Connection Properties for the desired speed.

   Also in the registry check for string LinkNegotiationProcess. If this entry is present then change the value to 2.

   If this entry is not found, then add to the following:

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002bE10318}\0001

   One the right side, add the string, then set the value to 2. Exit regedit, reboot the system.

   Search

   Σας φάνηκαν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;?

   Τα σχόλιά σας μας βοηθούν να βελτιώνουμε την τοποθεσία..

   • Alias ID: SF11-D0160
   • Document ID: HT062426
   • Last Updated :17 Jun 2014
   • © 2016 Lenovo