Εκτυπώστε
#Account Title#
Search
Unsupported Browser Detected: Dear user, the browser you’re currently using is not supported by this website. Please click here for more information about the browsers we support and how to obtain them.

ISV Certification for ThinkPad W701

Note:

  • Complete : certification
  • No certification : no certification
  • Pending : certification pending
  • Blank : no certification actions in place / started
  • TBD : To Be Determined

 

 

 

 
Autodesk Inventor 2008
Autodesk Inventor 2009
Autodesk AutoCad 2008
Autodesk AutoCad 2009
Dassault Catia V5R19
Dassault SolidWorks 2007
Dassault SolidWorks 2008
Dassault SolidWorks 2009
PTC Pro/E Wildfire 2.0
PTC Pro/E Wildfire 3.0
PTC Pro/E Wildfire 4.0
PTC Pro/E Wildfire 5.0
PTC CoCreate Modeling V17
Siemens NX6
Autodesk Maya 2009
Autodesk Maya 2010
Autodesk 3ds Max 2009
Autodesk 3ds Max 2010
Autodesk Alias Studio 2008
Autodesk Alias Studio 2009
Softimage XSI 5.0
Softimage XSI 6.0
Softimage XSI 7.0

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Autodesk Inventor 2008
 
Win XP 32
Win XP 64
Win Vista 32
Win Vista 64
NV2800m
Complete
Complete
Complete
Complete
NV3800m
Complete
Complete
Complete
Complete
 

 

Back To Top

 

 

 
Autodesk Inventor 2009
 
Win XP 32
Win XP 64
Win Vista 32
Win Vista 64
Win 7 32
Win 7 64
NV2800m
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
NV3800m
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
 

 

Back To Top

 

 

 
Autodesk AutoCad 2008
 
Win XP 32
Win XP 64 Win Vista 32 Win Vista 64
NV2800m
Complete
Complete
Complete
Complete
NV3800m
Complete
Complete
Complete
Complete
 

 

Back To Top

 

 

 
Autodesk AutoCad 2009
 
Win XP 32
Win XP 64
Win Vista 32
Win Vista 64
Win 7 32
Win 7 64
NV2800m
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
NV3800m
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
 

 

Back To Top

 

 

 
Dassault Catia V5R19
 
Win XP 32
Win XP 64
Win Vista 32
Win Vista 64
Win 7 64
NV2800m
Pending
Complete
 
Pending
 
NV3800m
Pending
Complete
 
Pending
 
 

 

Back To Top

 

 

 
Dassault SolidWorks 2007
 
Win XP 32
Win XP 64
Win Vista 32
Win Vista 64
Win 7 32
Win 7 64
NV2800m
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
NV3800m
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
 

 

Back To Top

 

 

 
Dassault SolidWorks 2008
 
Win XP 32
Win XP 64
Win Vista 32
Win Vista 64
Win Win 7 32
Win 7 64
NV2800m
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
NV3800m
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
 

 

Back To Top

 

 

 
Dassault SolidWorks 2009
 
Win XP 32
Win XP 64
Win Vista 32
Win Vista 64
Win 7 32
Win 7 64
NV2800m
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
NV3800m
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
 

 

Back To Top

 

 

 
PTC Pro/E Wildfire 2.0
 
Win XP 32
Win XP 64
Win Vista 32
Win Vista 64
Win Win 7 32
Win 7 64
NV2800m            
NV3800m            
 

 

Back To Top

 

 

 
PTC Pro/E Wildfire 3.0
 
Win XP 32
Win XP 64
Win Vista 32
Win Vista 64
Win 7 32
Win 7 64
NV2800m            
NV3800m            
 

 

Back To Top

 

 

 
PTC Pro/E Wildfire 4.0
 
Win XP 32
Win XP 64
Win Vista 32
Win Vista 64
Win Win 7 32 Win Win 7 64
NV2800m
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
NV3800m
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
 

 

Back To Top

 

 

 
PTC Pro/E Wildfire 5.0
 
Win XP 32
Win XP 64
Win Vista 32
Win Vista 64
Win 7 32
Win 7 64
NV2800m
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
NV3800m
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
 

 

Back To Top

 

 

 
PTC CoCreate Modeling V17
 
Win XP 32
Win XP 64
Win Vista 32
Win Vista 64
Win 7 32
Win 7 64
NV2800m
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
NV3800m
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
 

 

Back To Top

 

 

 
Siemens NX6
 
Win XP 32
Win XP 64
Win Vista 32
Win Vista 64
Win 7 64
NV2800m
Complete
Complete
Pending
Pending
Complete
NV3800m
Complete
Complete
Pending
Pending
Complete
 

 

Back To Top

 

 

 
Autodesk Maya 2009
 
Win XP 32
Win XP 64
Win Vista 32
Win Vista 64
Win 7 32
Win 7 64
NV2800m
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
NV3800m
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
 
Back To Top

 

 
Autodesk Maya 2010
 
Win XP 32
Win XP 64
Win Vista 32
Win Vista 64
Win 7 32
Win 7 64
NV2800m
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
NV3800m
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
 

 

Back To Top

 

 

 
Autodesk 3ds Max 2009
 
Win XP 32
Win XP 64
Win Vista 32
Win Vista 64
Win 7 32
Win 7 64
NV2800m
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
NV3800m
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
 

 

Back To Top

 

 

 
Autodesk 3ds Max 2010
 
Win XP 32
Win XP 64
Win Vista 32
Win Vista 64
Win 7 32
Win 7 64
NV2800m
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
NV3800m
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
 

 

Back To Top

 

 

 
Autodesk Alias Studio 2008
 
Win XP 32
Win XP 64
Win Vista 32
Win Vista 64
Win 7 32
Win 7 64
NV2800m
Complete
Complete
Complete
Complete
TBD
TBD
NV3800m
Complete
Complete
Complete
Complete
TBD
TBD
 

 

Back To Top

 

 

 
Autodesk Alias Studio 2009
 
Win XP 32
Win XP 64
Win Vista 32
Win Vista 64
Win 7 32
Win 7 64
NV2800m
Complete
Complete
Complete
Complete
TBD
TBD
NV3800m
Complete
Complete
Complete
Complete
TBD
TBD
 

 

Back To Top

 

 

 
Softimage XSI 5.0
 
Win XP 32
Win XP 64
Win Vista 32
Win Vista 64
Win 7 32
Win 7 64
NV2800m
Pending
Pending
Pending
Pending
TBD
TBD
NV3800m
Pending
Pending
Pending
Pending
TBD
TBD
 

 

Back To Top

 

 

 
Softimage XSI 6.0
 
Win XP 32
Win XP 64
Win Vista 32
Win Vista 64
Win 7 32
Win 7 64
NV2800m
Pending
Pending
Pending
Pending
TBD
TBD
NV3800m
Pending
Pending
Pending
Pending
TBD
TBD
 

 

Back To Top

 

 

 
Softimage XSI 7.0
 
Win XP 32
Win XP 64
Win Vista 32
Win Vista 64
Win 7 32
Win 7 64
NV2800m
Pending
Pending
Pending
Pending
TBD
TBD
NV3800m
Pending
Pending
Pending
Pending
TBD
TBD

 

Back To Top

  • Alias ID: MIGR-76688
  • Document ID: HT031629
  • Last Updated :17 Jun 2014
  • © 2015 Lenovo