Εντοπίστηκε μη υποστηριζόμενο πρόγραμμα περιήγησης

Η τοποθεσία Υποστήριξη Lenovo υποστηρίζει τα Microsoft© Internet Explorer 10+, Mozilla Firefox 29+, Chrome 34+ και όλα τα υπόλοιπα σύγχρονα προγράμματα περιήγησης

   Ethernet driver (Intel PRO/1000 LAN adapter) may not load under Linux when ethernet cable is not attached - ThinkPad T60p

   Symptom
   Ethernet driver (Intel PRO/1000 LAN adapter) may not be loaded intermittently when your system boots up without Ethernet cable attached.

   Affected configuration
   The following ThinkPad systems with SUSE Linux Enterprise Desktop 10 may be affected by this symptom:
   • ThinkPad T60p
   Solution
   1. Start SUSE Linux Enterprise Desktop 10 with Ethernet cable attached.
   2. In a terminal window, use the su (switch user) command to obtain root privileges.
   3. Copy the attached script to the hard drive, for example, /home/drivers directory.
   4. Change directory to the location where you saved the file.
   5. Type './vidalia-eeprom-mod-script eth0'.
   6. Shutdown and reboot your system.

   Note: Please attach Ethernet cable so 'eth0' is available.

   Click here to download vidalia-eeprom-mod-script.

   Search

   Σας φάνηκαν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;?

   Τα σχόλιά σας μας βοηθούν να βελτιώνουμε την τοποθεσία..

   • Alias ID: MIGR-67166
   • Document ID: HT003941
   • Last Updated :17 Jun 2014
   • © 2016 Lenovo