Εντοπίστηκε μη υποστηριζόμενο πρόγραμμα περιήγησης

Η τοποθεσία Υποστήριξη Lenovo υποστηρίζει τα Microsoft© Internet Explorer 10+, Mozilla Firefox 29+, Chrome 34+ και όλα τα υπόλοιπα σύγχρονα προγράμματα περιήγησης

   How to determine a driver version using Device Manager

   Many driver versions can be determined using Device Manager. This document covers the steps necessary to determine a driver version using Device Manager in Microsoft Windows Vista and Microsoft Windows XP.

   Determining the driver version in Windows Vista
   Determining the driver version in Windows XP

   Determining the driver version in Windows Vista
   1. Start Windows Vista and logon with administrative privileges.
   2. Click Start, then click Control Panel.

    System and Maintenance

   3. Click System and Maintenance, then click System.

    System

   4. Click Device Manager.

    Device Manager

   5. Expand the appropriate category.

    Expand a category

   6. Double-click the appropriate device.
   7. Click the Driver tab to display the version.

    Driver version is displayed on the driver tab

   Determining the driver version in Windows XP
   1. Click Start, then right-click My Computer.
   2. Click the Hardware tab.
   3. Click the Device Manager button.

    System properties

   4. Expand the appropriate category.

    Expand the appropriate category

   5. Double-click the appropriate device.
   6. Click the Driver tab to display the version.

    Version is displayed on the driver tab

   Search

   Σας φάνηκαν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;?

   Τα σχόλιά σας μας βοηθούν να βελτιώνουμε την τοποθεσία..

   • Alias ID: MIGR-67531
   • Document ID: HT003877
   • Last Updated :17 Jun 2014
   • © 2016 Lenovo