Εντοπίστηκε μη υποστηριζόμενο πρόγραμμα περιήγησης

Η τοποθεσία Υποστήριξη Lenovo υποστηρίζει τα Microsoft© Internet Explorer 10+, Mozilla Firefox 29+, Chrome 34+ και όλα τα υπόλοιπα σύγχρονα προγράμματα περιήγησης

   Windows 7 / Vista Crash: System may hang or restart with previous version of Intel Video Driver - ThinkPad R400, R500, T400, T400s, T500, W500, X200, X200s, X200 Tablet, X301

   Symptoms

   The user may see any of the following symptom:

   • System Hang with an Error Message
   • Blue Screen, Windows may stop responding with an error message
   • The system may auto restart just after an error message

    

   Affected Configurations

   Any of the following ThinkPad system running Windows 7 or Windows Vista:

   • R400, R500
   • T400, T400s(*1), T500
   • W500
   • X200, X200s, X200 Tablet(*1), X301

    

   Solution

   Update the Intel Display Driver to the latest version in the web:

   Search

   Σας φάνηκαν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;?

   Τα σχόλιά σας μας βοηθούν να βελτιώνουμε την τοποθεσία..

   • Alias ID: MIGR-76155
   • Document ID: HT003521
   • Last Updated :17 Jun 2014
   • © 2016 Lenovo