Εντοπίστηκε μη υποστηριζόμενο πρόγραμμα περιήγησης

Η τοποθεσία Υποστήριξη Lenovo υποστηρίζει τα Microsoft© Internet Explorer 10+, Mozilla Firefox 29+, Chrome 34+ και όλα τα υπόλοιπα σύγχρονα προγράμματα περιήγησης

   Downgrading from certain versions of Windows Vista and Windows 7 to Windows XP

   Affected configurations

   All Lenovo Systems with Thinkvantage Rescue and Recovery software installed.

   Required Items
   • 1 Set of Recovery Media for your system

    • This can be created from the Create Your own Recovery Media. (OR)
    • A Lenovo System with a working Recovery Partition (Hit F11 on POST or The Thinkvantage Button).
     • Jump down to Step Five if you have a Lenovo preload on a working Hard Drive.
   • A Lenovo System
   Time to Complete

   1-2 Hours (depending on size of the preload).

   How do I recover my system?

   This document will take you through the entire Thinkvantage product recovery process to restore your Lenovo Factory preload. These instructions will only work on Lenovo systems and are not intended to be used on other manufacturer's equipment.

   WARNING:
   This process will COMPLETELY wipe out any data that you have on your Lenovo Computer.

   DO NOT FOLLOW THESE INSTRUCTIONS UNLESS YOU HAVE BACKED UP YOUR SOFTWARE

   NOTE:
   This guide will have two sections for each step of the process.

   1. The first column will be for media shipped in the early 2008 (summer) and will be labeled as (Pre-2008 Media)
   2. The second column will be for media shipped in the fall of 2008 and on. This will be labeled as (Post-2008 Media)
   Pre-2008 Media Post-2008 Media

   WARNING: DO *NOT* Reboot or Shut down the system until directed to by the Thinkvantage Rescue & Recovery Tool. If you reboot the system or power it off before the restore is completed you will have to start over.

   Step One
   To begin open your recovery media package and pull out the media. Take the CD labeled Rescue & Recovery Startup Disc Disc 1 of 1 and insert it into the systems cd drive.

   Step Two
   Turn on the system by pressing the power button.

   Step Three
   You should see the following screen.

   ThinkVantage Technologies StartUp Screen

   If your system does not boot to this screen your startup sequence will need to be changed.

   • Power off your system.
   • Turn on the system and as soon as you see the Lenovo logo press F1 to enter the BIOS. You will now see a screen with a option showing Startup.
   • Select this option using the keyboard and move the CD Drive to the top of the list.
   • You should see a screen like the following.

   BIOS Startup Screen 1

   BIOS Startup Screen 2

   Step Four
   The Rescue and Recovery tool will now load from the Recovery Media.

   Rescue and Recovery StartUp Screen

   Step Five
   You will see the following screen.

   Pre-2008 Media

   Pre-2008 Media Welcome Page

   Click the Continue button.

   Post-2008 Media

   Post-2008 Media Welcome Page

   Click the Continue button to accept the license agreement and continue the recovery.

   Step Six
   Next you will see a few options to choose from on the following screen.

   Pre-2008 Media

   Pre-2008 Media Main Menu

   Click the Restore Your System option on the Left.

   Post-2008 Media

   Post-2008 Media Main Menu

   Click the Full Restore Button.

   Step Seven
   You will now see a warning message.

   Pre-2008 Media

   Pre-2008 Media warning message

   Click OK to continue.

   Post-2008 Media

   Post-2008 Media warning message

   Click Continue.

   Step Eight
   You can now select what kind of a recovery you wish to perform.

   Pre-2008 Media

   Pre-2008 Media Recovery choice menu

   Click the Restore my Hard Drive to Original option to complete a full recovery. If you want to restore from other rescue and recovery backups you can do so from here.

   Post-2008 Media

   Post-2008 Media Recovery choice menu

   Make sure that Factory Recovery is selected and click on the Restore button.

   Step Nine
   A Warning message about data loss will now appear.

   Pre-2008 Media

   Pre-2008 Media Data Loss Warning Message

   Click Yes to continue.

   Post-2008 Media

   Post-2008 Media Data Loss Warning Message

   Click Continue.

   Step Ten
   The following screen will appear.

   Pre-2008 Media

   Pre-2008 Media step 10 message

   Select I do not want to save any files and click on the Next button.

   Post-2008 Media

   Post-2008 Media step 10 message

   Click the OK button to continue.

   Step Eleven
   The Restore Factory Contents Wizard will now run.

   Pre-2008 Media

   Pre-2008 Media step 11 screen

   Click the Next button to continue.

   Post-2008 Media

   Post-2008 Media step 11 screen

   Click the Next button to continue.

   Step Twelve
   You will see the following screen.

   Pre-2008 Media

   Pre-2008 Media step 12 screen

   Do NOT power off the system while the machine is running the recovery. Click the OK button to continue

   Post-2008 Media

   Post-2008 Media step 12 screen

   Select the I accept option for the License Agreement and then click the Next button to continue.

   Step Thirteen
   Another screen will appear.

   Pre-2008 Media

   Pre-2008 Media step 13 screen

   Click the Next button to continue.

   Post-2008 Media

   Post-2008 Media step 13 screen

   Click the Next button to start the recovery.

   Step Fourteen
   Accept the option shown on this screen.

   Pre-2008 Media step 14 screen

   Click the Next button to start the recovery.

   Post-2008 Media

   Post-2008 Media step 14 screen

   The recovery will now start processing files.

   Step Fifteen
   The Recovery has now started and you will see the following screens as it begins to copy all of the files.

   Pre-2008 Media

   Pre-2008 Media step 15a screen

   Pre-2008 Media step 15b screen

   Pre-2008 Media step 15c screen

   Follow the instructions on the screen. The recovery will restart after rebooting.

   Post-2008 Media

   Post-2008 Media step 15a screen

   Post-2008 Media step 15b screen

   Follow the instructions on the screen. The recovery will restart after rebooting.

   Step Sixteen
   You will now be asked to insert the next recovery disc.

   Pre-2008 Media

   Pre-2008 Media step 16 screen

   If the recovery media has a supplemental disc click Yes and insert the disc now. If it does not, click No to continue.

   Post-2008 Media

   Post-2008 Media step 16 screen

   Insert the next Recovery Disc and click OK.

   Step Seventeen
   The following screen will appear.

   Pre-2008 Media step 17 screen

   Insert the next recovery disc and click the OK button to continue.

   Post-2008 Media

   Post-2008 Media step 17 screen

   The Recovery tool will now start copying more files off of the next Disc.

   NOTE: The next few screens will be the same as shown here. As directed by the program put each disc into the system. Do not remove any disc until directed to by the recovery software.

   Step Eighteen
   After all of the recovery discs have been used the system will now reboot.

   Pre-2008 Media

   Pre-2008 Media step 18 screen

   Post-2008 Media

   Pre-2008 Media step 18 screen

   Let the program automatically continue.

   Step Nineteen
   Click Next to restore the recovery files from the new Recovery Partition on your systems Hard Drive.

   Pre-2008 Media

   Pre-2008 Media step 19 screen

   Post-2008 Media

   Post-2008 Media step 19 screen

   Step Twenty
   Once all of the files are copied over to the system it will need to reboot.

   Pre-2008 Media

   Pre-2008 Media step 20 screen

   Click Yes to reboot.

   Post-2008 Media

   Post-2008 Media step 20 screen

   Click Yes to reboot.

   Step Twenty One
   Let the system boot up on its own. At this point you will see a lot of different screens and your system may reboot multiple times.

   This is completely normal.

   Leave the system alone and do not touch it for a while so that it can restore all of the original factory windows settings and files.

   Step 21a screen

   Step 21b screen

   Step 21c screen

   NOTE:
   If your system appears to be stuck at the screen above and has done nothing for a long period of time (1+ hours).

   Click and hold the left mouse button while over the Preload System Setup Window and move it out of the way. In very rare occasions another application may have a window open that requires you to select an option to continue. Do so and the recovery should then continue.

   Step Twenty Two
   Your recovery is now complete. You will know when your system recovery is complete when you see the Windows welcome screen just like it was when you first turned on your system.

   Search

   Σας φάνηκαν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;?

   Τα σχόλιά σας μας βοηθούν να βελτιώνουμε την τοποθεσία..

   • Alias ID: MIGR-70803
   • Document ID: HT002492
   • Last Updated :17 Jun 2014
   • © 2016 Lenovo